TEACHING BIOSCIENCE IN PRIMARY AND MIDDLE SCHOOL AND CHILDREN'S ECOLOGICAL AWARENESS

Krzysztof Pytel, Małgorzata Piaskowska, Piotr Migo

Abstract


In the article, the aims of teaching bioscience in primary and middle school have been introduced. Core curriculum has been mentioned as well, and the tools that may be used by a teacher to convey theory and practical knowledge in the most efficient way  have been discussed. Furthermore, it has been noticed that various ecological ventures have a positive impact on children's ecological awareness. In the second part of the article, results of surveys conducted among primary and middle school students have been introduced. It embraces also questions and answers, in which children describe their knowledge level about the condition of environment and talk about their attitude towards taking care of nature, and what are the stimuli of such demeanours. In addition, the task of surveys was to find out which issues teachers pay particular attention to. The last two questions were to check the knowledge.


Keywords


bioscience in primary school and middle school; children's ecological awareness

Full Text:

PDF

References


Depesova, J., Vargova, M., Noga, H. (2008). Edukacja techniczno informatyczna w opinii

Nauczycieli. Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny, 149-157.

Gzyl J., Jarosz W. (1996). Nasze środowisko – jak w nim żyć, Instytut terenów uprzemysłowionych. Katowice, 21-32.

Kowalska, A., Kowalski, P., Sobczyk, W., Sobczyk, E. J., Noga, H. (2015). Logistyka transportu strategicznych surowców do przedsiębiorstwa – studium przypadku — Transport logistics of strategic raw materials to the company – a case study. Logistyka-nauka. nr 4 dod.: CD nr 3. 9238–9244.

Kożuchowski L. (2007). Świadomość ekologiczna wyzwaniem dla edukacji . Toruń: Wyd. Akapit . Malinowski A.(red.), Środowisko, młodzież, zdrowie, 20.

Noga, H. (2009). Socjomeric methods in technological and information technology education. Trends in Education. Information technologies and technical education, Vols.1, 165-169.

Noga H., Sobczyk W., Kozaczyński W. (1997). Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży. Kraków AP: RND, Prace techniczne, ISBN 83-87513-12-1, ISSN 0860-276X, 57-64.

Noga H. (2014). Metody i formy pracy w edukacji ekologicznej dzieci. UKF Nitra: Vargova M. (red.), IKT vovdelavani, Vystupy vyskumnych studi izameranych na technicke vzdelavanie, ISBN 978-80-558-0633-4, s. 137-142.

Parczewska T. (2009). Edukacja ekologiczna w przedszkolu. Lublin: Wyd. UMCS, 22.

Piaskowska-Silarska M., Depešová J., Noga, H., Pytel K., Migo P, (2015). The Use of

Filtration Theory for Performance Optimization of Volume. Wykorzystanie teorii filtracji do optymalizacji pracy filtru objętościowego. Applied Mechanics and Materials. nr 3, 616-621.

Prauzner, T., Ptak, P. (2014) . Analiza parametrów pracy wybranych czujników pola

Magnetycznego. Przegląd Elektrotechniczny, R. 90 NR 12/2014, ISSN 0033-2097, s.273-276.

Ptak, P., Prauzner, T. ( 2013). Badania czujników detekcji zagrożeń w systemach alarmowych. Przegląd Elektrotechniczny, ISSN 0033-2097 nr 10, s. 274-276.

Sobczyk W., Sternik K., Sobczyk E.J., Noga, H., (2015). Ocena plonowania wierzby nowożytnej osadami ściekowymi, Annual Set The Environment Protection. Volume 17. 1113-1123.

Tuszyńska L. (2006). Edukacja ekologiczna dla nauczycieli i studentów. Warszawa: WSPTWP, s. 7.
DOI: https://doi.org/10.17770/sie2016vol2.1368

Refbacks

  • There are currently no refbacks.