CRITICAL INCIDENTS IN TEACHER EDUCATION

Joanna Małgorzata Łukasik

Abstract


This paper focuses on teacher as the person responsible for preparing pupils to a life in the world of changes. To enable this process, teachers themselves must possess the ability to adapt to changing circumstances. Biographical research (using diaries) conducted in the school year 2014/2015 in a group of teachers reveals that they do not cope well with disciplinary challenges in the class. Such an ability may be acquired not only by extending their knowledge, but also through referring to the knowledge already possessed, reflection-on-action and reflection-in-action. Acquisition of this ability is possible because of the analysis of critical incidents.


Keywords


critical incidents; education; teacher

Full Text:

PDF

References


Dróżka, W. (2014). Badania biograficzne w pedeutologii. Stan i kierunki ewolucji. Przegląd Badań Edukacyjnych, 19, 211-234.

Dróżka, W. (2008). Generacja wielkiej zmiany: studium autobiografii średniego pokolenia nauczycieli polskich 2004. Kielce: Wydawnictwo AŚ.

Dróżka, W. (2010). Nauczyciel pod presją nierówności społeczno-edukacyjnych (Na kanwie pamiętników średniego pokolenia nauczycieli 2004). In Kwiecińska R. & Szymański M.J. (eds.) Nauczyciel wobec zróżnicowań społecznych (pp. 106-123). Kraków: Wydawnictwo Naukowe UP.

Kędzierska, H. (2012). Kariery zawodowe nauczycieli. Konteksty - Wzory - Pola dyskursu. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Kwiatkowska, H. (2005). Tożsamość nauczycieli. Między anomią a autonomią. Gdańsk: GWP.

Lalak, D. (2010). Podejście biograficzne (biograficzność) w naukach o wychowaniu. Trzy perspektywy dyskursu. In Palka S. (ed.) Podstawy metodologii badań w pedagogice (pp. 251-269). Gdańsk: GWP.

Łukasik, J.M. (2013). Doświadczanie życia codziennego. Narracje nauczycielek na przełomie życia. Kraków: Wydawnictwo Impuls.

Łukasik, J.M. (2015). Edukacja nauczyciela refleksyjnego przez zdarzenia krytyczne. In Kowal, S. & Mądry-Kupiec, M. (eds.) Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela. W stronę edukacji spersonalizowanej (pp. 43-57). Wydawnictwo e-bookowo.

Łukasik, J.M. (2012). Zmiany w kształceniu nauczycieli: możliwe szanse - nowe wyzwania. Ruch Pedagogiczny, 2, 119-126.

Łukasik, J.M. (ed.) (2011). Z codzienności nauczyciela. Jastrzębie Zdrój: Wydawnictwo Black Unicorn.

Michalak-Madalińska, J. (2012). Skuteczne przywództwo w szkołach na obszarach zaniedbanych społecznie. Łódź: Wydawnictwo UŁ.

Nowak, J. (1991). Bieg nauczycielskiego życia. In Nowak, J. (ed.) Przemiany zawodu nauczycielskiego (pp. 77-98). Wrocław-Warszawa-Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo PAN.

Nowak-Dziemianowicz, M. (2001). Oblicza nauczyciela. Oblicza szkoły. Toruń: Adam Marszałek.

Nowak-Dziemianowicz, M. (2011). Narracja-Tożsamość-Wychowanie. Perspektywa przejścia i zmiany. Teraźniejszość. Człowiek. Edukacja, 3, 37-54.

Nowak-Dziemianowicz, M. (2012). Edukacja i wychowanie w dyskursie nauki i codzienności. Kraków: Impuls.

Pearson, A.T. (1994). Nauczyciel. Teoria i praktyka w kształceniu nauczycieli. Warszawa: WSiP.

Pyżalski, J. & Merecz, D. (eds.). Psychospołeczne warunki pracy polskich nauczycieli: pomiędzy wypaleniem zawodowym a zaangażowaniem. Kraków: Impuls.

Rozporządzenie MNiSW w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela 17.01.2012.

Smolińska-Theiss, B. & Theiss, W. (2010). Badania jakościowe - przewodnik po labiryncie. In Palka S. (ed.). Podstawy metodologii badań w pedagogice (pp.28-105). Gdańsk: GWP.

Szymczak, J. (2009). Zdarzenia krytyczne w nauczaniu jako egzemplifikacja permanentnej pracy nauczyciela nad własną osobą. Edukacja i praca. Zeszyty Naukowe Forum Młodych Pedagogów, 13, 82-92.

Tripp, D. (1996). Zdarzenia krytyczne w nauczaniu. Kształtowanie profesjonalnego osądu. Warszawa: WSiP.

Trzebiński, J. (ed.). Narracja jako sposób rozumienia świata. Gdańsk: GWP.

DOI: https://doi.org/10.17770/sie2016vol2.1376

Refbacks

  • There are currently no refbacks.