ANALISYS OF THE AXIOLOGICAL - SOCIAL, INSTYTUTIONAL AND LEGAL SPHERE OF THE FAMILY POLICY IN SELECTED EU COUNTRIES

Arkadiusz Durasiewicz

Abstract


The article presents the European models of family policy divided into 5 models - the Scandinavian model, southern European model, conservative, liberal and post-socialist. In each of these the characteristics of policy for families are presented and divided into: axiological conditions, demographic, institutional family support, legal and family policy instruments. An overview of the various issues in the field of family policy is so important that the implementation of the effective family policy contributes to increased fertility, and thus of human capital, social and creative of the country. The article concludes with a summary and recommendations by individual models.


Keywords


family; institutional and legal analysis; family policy models; instruments of family policy; socio-axiological

Full Text:

PDF

References


Anioł, W. (2010). Dywergencja i konwergencja w rozwoju polityki społecznej, Uniwersytet Warszawski, Studia Europejskie 4/2010.

Anioł, W. (2013). Dylematy polityki rodzinnej w Europie na przykładzie doświadczeń skandynawskich, Uniwersytet Warszawski, Studia Europejskie 1/2013.

Balcerzak-Paradowska, B. (2004). Rodzina i polityka rodzinna na przełomie wieków, IPiSS, Warszawa.

Balcerzak-Paradowska, B., Kołaczek, B., Głogosz, D., (2009). Polityki rodzinne w poszczególnych krajach UE [w:] Polityka rodzinna w karach UE – wnioski dla Polski M. Kubik (red.), Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa.

Chełstowska, A. & Zarzyńska, A. (2014). Urlopy dla ojców w kontekście różnych modeli polityki rodzinnej w Europie, Instytut Praw Publicznych, Warszawa.

Durasiewicz, A. (2012). Efektywność polskiej polityki rodzinnej na tle wybranych krajów UE, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom.

Durasiewicz, A. (2013). Ogólnonarodowe rozwiązania w zakresie polityki rodzinnej na przykładzie wybranych krajów – rekomendacje dla Polski – w: „Umiędzynarodowienie polskiej polityki społecznej – aspekty globalne i europejskie” pod redakcją Katarzyny Głąbickiej i Michała Kubiaka, wyd. Uniwersytet Gdański & PTPS, Gdańsk.

Fibingier, E., Dragan, A., Krasnopolski, A., Tracz-Dral, J., (2011). Zasiłki rodzinne w wybranych państwach europejskich, Biuro Analiz i Dokumentacji Kancelarii Senatu, Warszawa.

Kangas, O. & Rostgaard, T. (2007). Preferences or institutions? Work-family life opportunities in seven European countries [w:] Journal of European Social Policy 2007/17/03.

Kowalski, R. (2010). Polityka społeczna jako instrument kształtowania zachowań jednostek, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Kraków.

Saraceno, Ch. (2007). Family Policies in Europe; A comparative perspective, Polityka Społeczna, Special Issue of Polish Monthly Journal on Social Policy 2007.

Testa, M.R. (2012). Family Size In Europe: Evidence from the 2011 Eurobarometer Survey , Vienna Inst. of Demography, Austria 2012.
DOI: https://doi.org/10.17770/sie2016vol3.1450

Refbacks

  • There are currently no refbacks.