THE QUALIFICATION IMPROVEMENT OF SOCIAL WORKERS WORKING IN CHILDREN‘S CARE HOMES IN THE CONTEXT OF THEIR RESTRUCTURING

Vida Gudzinskienė, Rita Raudeliūnaitė

Abstract


The article analyses the qualification improvement of social workers, who work in children‘s care homes, in the context of their restructuring. A qualitative-empirical study has been conducted by using the method of a semi-structured interview. The study data were processed by using the method of content analysis. The results of the empirical study are based on the experience of 14 social workers, who work in care institutions, which participate in the restructuring, which consists of the changeover from institutional care to the services that are provided to children, who have become destitute of parental care, in a family and community. Internal (an aspiration for a continuous qualification improvement and the desire to share professional experience) and external (changes related to the restructuring, ever higher requirements for social workers, the encouragement and support of the administration of institutions to improve their qualification) stimuli to improve qualification have been highlighted. The most relevant topics of qualification improvement for social workers are the development of personal and social skills in children, the preparation of them for an independent life, the solution of behavioural and psychological problems in children and the preparedness of social workers themselves for the restructuring and the need for supervisions. The topics, which  meet their needs, are: the development of social skills, the communication with children and the preparation of them for a family. According to the informants, there is a lack of trainings oriented towards the solution of practical problems which arise while organizing the restructuring. The following problems related to the improvement of qualification were highlighted: the mismatch between the teaching topics and the content, during the trainings for social worker, who work in children‘s care homes, the problems of other social groups, but not of children are analysed. During trainings, there is a lack of the detailed examination of the solution of practical problems. The social workers lack trainings related to the preparation for the restructuring.


Keywords


care homes; children; qualification; restructuring of institutional care; social worker

Full Text:

PDF

References


Bubnys, R., Jocaitė, I. (2011). Socialinio darbuotojo ir socialinio pedagogo profesinės veiklos turinio lyginamoji analizė. Profesinės studijos: teorija ir praktika, 8, 86-93.

Common European Guidelines on the Transition from Institutional to Community Based Care. (2012). Downloaded from http://deinstitutionalisationguide.eu/

Cooper, B. (2000). The measure of a competent child care social worker? Journal of Social Work Practice: Psychotherapeutic Approaches in Health, Welfare and the Community, 14(2), 113-124.

Creswell, J. W. (2009). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. 3 rd Edition. Los Angeles: Sage Publications.

Daniel, B. (2013). Social work: a profession in flu. Journal of Workplace Learning, 25 (6), 394 – 406.

Dirgėlienė, I. (2008). Teorijos ir praktikos ryšio plėtotė socialinio darbuotojo profesinėje veikloje. Acta Paedagogica Vilnensia, 20, 90-101.

Gudžinskienė, V. (2010). Self-evaluation of general skills gained by social workers from children foster homes. Socialinis ugdymas, 13 (24), 111-118.

Gudžinskienė, V. (2012). Socialinių darbuotojų, dirbančių vaikų globos namuose, laiko vadyba kaip perdegimo sindromo prevencija. Societal Innovations for Global Growth, 1(1), 976-988.

Hilarski, C. and Wodarski, J. (2001). The Effective Social Worker. Journal of Human Behavior in the Social Environment, 4 (1), 19-39.

Hojlund, S. (2011). Home as a Model for Sociality in Danish Children’s Homes. Social Analysis, 55 (2), 106–120.

Kiaunytė, A., Dirgėlienė, I. (2005). Supervizija Lietuvos socialinio darbo kontekste. Acta Pedagogika Vilnensia, 15, 240-254.

Kiaunytė, A. (2008 a). Socialinių darbuotojų konfliktų sprendimo strategijos ir supervizija. Specialusis ugdymas, 1 (18), 101-112.

Kiaunytė, A. (2008 b). Pokyčius patiriantys socialiniai darbuotojai: supervizijos taikymo galimybės. Socialinis darbas, 7(2), 119-130.

Kiaunytė A., Večkienė, N. P. (2011). Socialinių darbuotojų, patiriančių pokyčius profesinėje veikloje, poreikis paramai: supervizijos perspektyva. Sveikatos mokslai, 7, 207-215.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 10 312007 10 31 d. nutarimas Nr. 1193 ,,Dėl vaiko globos (rūpybos) sistemos reorganizavimo strategijos ir jos įgyvendinimo priemonių 2007 – 2012 metų plano patvirtinimo“. (2007). Valstybės žinios, 118-4817.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. vasario 14 d. Įsakymas Nr. A1-83. Perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be tėvų globos vaikams 2014–2020 metų veiksmų planas. (2014). Downloaded from https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c90d41f097de11e3bdd0a9c9ad8ce1bf

Mačiulskyte, S. (2013). The problem of professional competence transformation: aspect of institutional care. Tiltai, 2, 51-79.


CallSend SMSCall from mobileAdd to SkypeYou'll need Skype CreditFree via Skype
DOI: https://doi.org/10.17770/sie2016vol3.1455

Refbacks

  • There are currently no refbacks.