CORPORATE IDENTITY DESIGN IN THEORY AND PRACTICE

Nataļja Losāne, Diāna Apele

Abstract


The aim of the article is to work out conception of the corporate identity design of Rezekne Academy of Technologies, having investigated the corporate identity design as the organization’s business card in the context of society. The article consists of an introduction, two parts and a conclusion. The introduction describes why the topic is actual, states the aim of the article and methods of investigation. The first part summarizes and analyzes the information about a corporate identity design. The second part describes the procedure of working out of the conception of the corporate identity design of RAT.

The methods of research: theoretical – investigation and analysis of relevant literature, internet sources and regulatory documents. Empirical – methods of data collecting: group discussion; methods of data processing: comparative analysis, content analysis.


 


Keywords


corporate identity design; brand; branding; conception; visual identity; logo; Rezekne Academy of Technologies

Full Text:

PDF

References


Bergstrems, B. (2009). Vizuālā komunikācija. Rīga: Jāņa Rozes apgāds.

Brūsa-Mitforda, M.(1998). Zīmes un simboli. Rīga: Zvaigzne ABC.

Daliba, I. (2006). Vizuālās reklāma pamati. Skatīts 04.02.2015. https://www.iinuu.lv/userfiles/files/gramata.pdf.

Dinnie, K. (2007). Nation branding: Concepts, Issues, Practice. Butterworth Heinemann.

Krāsu nozīme psiholoģijā un simboli (2015). Skatīts 06.11.2015 http://devini.com/category/krasu-abc/.

Lielā simbolu enciklopēdija (2002). Rīga: Jumava.

Pilsētu zīmolu rubrika: Rēzekne (2015). Skatīts 07.02.2015. http://www.7guru.lv/blog/petnica/pilsetu-zimolu-rubrika-rezekne/

Rēzekne. Valsts vidusskola un pedagoģiskais institūts. (b.g.) Skatīts 02.01.2016. http://www.zudusilatvija.lv/objects/object/18247/

Svinīgi atklāta Rēzeknes Augstskolas rekonstruētā ēka. (b.g.). Skatīts 07.11.2015. http://multinews.lv/?id=1051

Иттен, И. (2001). Искусство цвета. Москва: Д.Аронов.

Сила цвета в логотипе (b.g.). Skatīts 06.11.2015. http://www.niretak.ru/info.php?id=5

Символика цветов в восприятии бренда (b.g.). Skatīts 15.11.2015. http://www.logodesigner.ru/articles/branding/branding-colors-2/
DOI: https://doi.org/10.17770/sie2016vol4.1581

Refbacks

  • There are currently no refbacks.