CHARACTERISTICS OF FEMALE MURDERERS IN POLAND

Elena Karpuszenko

Abstract


The problems analysed in the study were inspired by the increasing number of reports on violent criminal acts committed by women as perpetrators. Therefore, it is worth analysing the motivations for committing the most serious crimes by women. Furthermore, the study took into consideration the determinants of committing the crimes that were connected with family and non-family environments of the criminals. The analysed factors included personality, experiences from the childhood, school and professional situation. The analyses discussed in the study attempted to determine a female murderer profile.

Keywords


homicide, female murderer

Full Text:

PDF

References


Badora, S., Karpuszenko, E. (2011). Tożsamość zabójczyń – studium przypadków. W: Kieszkowska, A. (red.) Tożsamość osobowa dewiantów a ich reintegracja społeczna (ss. 115-138). Kraków: Impuls.

Czerw, M. (2016). Oblicza niepełnosprawności. W: Karpuszenko, E., Marzec, A. (red.) Człowiek wobec rzeczywistości społecznej XXI wieku (ss. 107-118). Częstochowa: Wyd. AJD.

Kwartalna informacja statystyczna za III kwartał 2016. Centralny Zarząd Służby Więziennej. L. dz. BIS – 0346/12/16/6854, http://www.sw.gov.pl/strona/Statystyka-kwartalna, dostęp 11.01.2017

Łosińska, M. (2013). Kobieta jako sprawczyni zabójstwa – analiza kryminologiczna i kryminalistyczna. Przegląd Prawniczy Ekonomiczny i Społeczny, 1, 42-59.

Majchrzyk, Z. (1995). Motywacje zabójczyń. Alkohol i przemoc w rodzinie. Warszawa: PARPA.

Majchrzyk, Z. (2008). Zabójczynie i zabójcy. Warszawa: Wyd. Uniwersytetu kard. S. Wyszyńskiego.Marzec, A. (2008). Innowacje w pracy i opiece na terenie szkoły. W: Motow, I., Marzec, A. (red.) Innowacje w opiece i resocjalizacji dzieci i młodzieży (ss. 21-27). Częstochowa: Wyd. AJD.

Marzec, D. (2016). Zagrożenie wykluczeniem społecznym we współczesnym świecie. W: Karpuszenko, E., Marzec, A. (red.) Człowiek wobec rzeczywistości społecznej XXI wieku (ss. 79-92). Częstochowa: Wyd. AJD.

Mirosław, K. (2014). Kompetencje społeczne kobiet odbywających karę pozbawienia wolności. http://www.efps.pl/2013-06-03-18-49-45/literatura/artykuly/item/1932-kompetencje-spoleczne-kobiet-odbywajacych-kare-pozbawienia-wolnosci-katarzyna-miroslaw dostęp 02.01.2017
DOI: https://doi.org/10.17770/sie2017vol3.2251

Refbacks

  • There are currently no refbacks.