CONDITIONS OF TECHNICAL CREATIVITY AT VARIOUS STAGES OF EDUCATION

Henryk Noga, Barbara Garbarz-Glos, Krzysztof Pytel, Piotr Migo

Abstract


Creativity develops, regardless of the age we are, it is never too late to find owns passion for creativity , which in my opinion is hidden somewhere in the depths of ourselves. Creativity involves the area of passion, with interesting way of spending time with the creating of unique objects, proper motivation and the desire to obtain gratifications and possibility to show created works. The study shows selected conditions of students technical creativity at different stages of education. The aim of the study was It was to analyse the determinants of creativity in the various stages of education in Poland. Research took place in junior high school. On the basis of research factors that create creativity are: knowledge, abilities and skills, the ability to develop their own individual interests, level of motivation.

Keywords


conditions; creativity; stages of education technical education

Full Text:

PDF

References


Depešová, J., Tomková, V. (2001). Tradičné technológie a 21. storočie. In:. Zborník Premeny Slovenského školstva na prahu nového milénia. p. 410 - 413. Nitra: PF UKF.

Góralski, A. (1990). Być nowatorem. Poradnik twórczego myślenia. Wyd. PWN, Warszawa,

Gumuła, S., Pytel, K., Piaskowska-Silarska M. (2014). Environmental and economic benefits of using the kinetic energy of wind to generate electricity. Polish Journal of Environmental Studies, No 1.

Gumuła, S., Pytel, K., Piaskowska-Silarska, M. (2014). Polemical remarks to the claim that carbon dioxide strengthens greenhouse effect in the atmosphere. Polish Journal of Environmental Studies, No 1.

Haskova, A., Turekova, I., & Depesova J. (2015). Quality Training of Future Professionals in Occupational Safety and Health Conference: 6th LUMEN International Conference on Rethinking Social Action Core Values Location: Iasi, Date: APR 16-19, Sponsor(s): LUMEN.RETHINKING SOCIAL ACTION. CORE VALUES p. 645-650. Romania.

Kołodziejski M. (2009). Twórczość codzienna w praktyce edukacyjnej, Wydawnictwo PRINTPAP, Płock

Kubicka D. ( 2005). Strategie i techniki badania twórczości, w: Poszukiwanie zastosowań w psychologii twórczości red. A. Tokarz, wyd. UJ, Kraków.

Prauzner, T., Ptak, P. (2014). Analiza parametrów pracy wybranych czujników pola magnetycznego. Przegląd Elektrotechniczny, nr 12/2014, p.273-276.

Ptak, P., Prauzner, T. (2013). Badania czujników detekcji zagrożeń w systemach alarmowych. Przegląd Elektrotechniczny, nr 10/2013, p. 274-276.

Pytel, K., Jaracz, K., & Gumuła, S. (2012). An impact of chosen construction parameter and operating conditions on the quality of wind turbine energy generation. 13th International Carpathian Control Conference (ICCC). p. 592-595. Rzeszów.

Pytel, K., Jaracz, K. (2012). Analiza możliwości wykorzystania wybranych hybrydowych układów pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. Przegląd Elektrotechniczny, nr 9/2012, p. 243-249.

Pytel, K., Jaracz, K., Gumuła, S. (2012). An impact of chosen construction parameter and operating conditions on the quality of wind turbine energy generation. 13th International Carpathian Control Conference (ICCC), p. 592-595. Rzeszów.

Sobczyk, W., Sternik, K., Sobczyk, E.J., Noga, H. (2015). Ocena plonowania wierzby nowożytnej osadami ściekowymi, Annual Set The Environment Protection. Volume 17. 1113-1123.

Szmidt, K. J. (2007). Pedagogika twórczości, wyd. GWP, Gdańsk

Tureková, I., Depešová, J., Bagalová, T. ( 2014). Machinery risk analysis application in the system of employee training, Applied Mechanics and Materials, Volume 635-637, Pages 439-442, 4th International Conference on Advanced Design and Manufacturing Engineering, ADME 2014; 26 July 2014 through 27 July 2014 Hangzhou, China.
DOI: https://doi.org/10.17770/sie2017vol4.2278

Refbacks

  • There are currently no refbacks.