TASK OF SPEECH THERAPIST IN THE CARE OF NEWBORN BABIES WITH SUCKING PROBLEMS

Jana Tabachova, Kateřina Vitásková

Abstract


This article points to the importance of speech therapy already in the neonatal period. When a baby is born, he should be equipped with primary reflexes that allow us to survive (e.g. sucking and swallowing).Food intake and physiological sucking is a prerequisite for adequate development of oral motor functions. If baby is no able to suck or suction is insufficient, we stop the breastfeeding and the baby is feeding by alternative method like nursing bottle, syringe or nasogastric tube. Mother often will not return to the breastfeeding. The task of the speech therapist is using stimulation to active sufficient sucking reflex and using the child to swallow properly. When baby has no problem with swallowing, he constitutes a prerequisite for the proper development of oral motor functions and consequently speech. In the introduction of this article we deal with the theoretical definition of the problem- the classification of newborn, development of sucking and swallowing, the importance of breastfeeding. In the second part of this article we write about stimulation of sucking and swallowing in high birth weight infants and low birth weight infants. Data were obtained through interviews with parents, they completed anamnestic questionnaire, therapists observed and works with babies.

Keywords


newborns; oral motor function; orofacial stimulation; speech development; speech therapy; sucking problems

Full Text:

PDF

References


Arvedson, J. & Brodsky, L. (2002). Pediatric swallowing and feeding: assessment and management. 2nd ed. Albany, NY: Delmar Publishers.

Biber, D. (2014). Frühkindliche Dysphagien und Trinkschwächen. Springer Berlin Heidelberg.

Dort, J., Dortová, E. & Jehlička, P. (2013). Neonatologie. Praha: Karolinum.

Frühauf, P. (2011). Kojenecká výživa a její význam pro budoucí zdravotní stav. Lékařské listy, 8, 25-26.

Janáčková, L. & Kantor, L. (2015). Maličké miminko: praktický průvodce pro rodiče předčasně narozených dětí. Brno: Grifart.

Morris, S. (1998). Feeding and Speech Relationships. Downloaded from: http://www.new-vis.com/fym/pdf/papers/feeding.8.pdf

Mydlilová, A. (2011). Kojení donošených novorozenců. Česká gynekologie. 76, 44-46.

Poláček, K. (1981). Fyziologie a patologie novorozence. Praha: Avicenum.

Šimíčková-Čížková, J. (2008). Přehled vývojové psychologie. Olomouc: Univerzita Palackého.

Fábianová, A. (2014). Orofaciálna a bazálna stimulácia. Havlíčkův Brod: Tobiáš.

Love, R. & Webb, W. (2009). Mozek a řeč: neurologie nejen pro logopedy. Praha: Portál.

Volemanová, M. (2013). Přetrvávající primární reflexy. Praha: Volemanová Marja Annemiek- Red Tulip.
DOI: https://doi.org/10.17770/sie2017vol3.2287

Refbacks

  • There are currently no refbacks.