UNIFORM CHARAKTERIZING ASPECTS AND DESIGN DEVELOPMENT CONDITIONS

Silvija Mežinska

Abstract


The topicality of the research is based on Latvian Interior system officials everyday uniform non-compliance with modern requirements. The aim of the article is to determine uniform characterizing elements and design development conditions, based on the theoretical study of uniforms in modern context. The methods of research: theoretical – investigation and analysis of relevant literature, internet resources and regulatory documents. Empirical – methods of data collecting and processing: case study criteria analysis, focus-group discussions, expert interviews. Research base: 36 respondents of Ministry of the Interior system, 4 experts; period of the research 2015-2016. The research has practical meaning, because it it is based on current situation research, meeting with the uniform users, discussing reasons of dissatisfaction with the current uniform, which provides uniform requirements for clothing designer. Results of the research support the choice of evaluation criteria for the analogue evaluation, and determines groups of criteria for evaluation of the developed design samples.

Keywords


uniform; design; uniform characterizing aspects; design development conditions

Full Text:

PDF

References


Akadēmiskā terminu un svešvārdu skaidrojošā vārdnīca (b.g.) Skatīts 13.09.2016. Pieejams http://letonika.lv/groups/default.aspx

Ābele, I., Viļumsone, A., Strazds, G. (2011). Evaluation of Uniforms for Administrative Institutions of the Ministry of the Interior of the Republic of Latvia. Scientific Journal of Riga Technical University, 6, 92-98. ISSN 1691-3132.

Ābele, I., Viļumsone, A., Strazds, G. (2012). General Performance Tests Development of Uniform Prototypes for State Police. Riga Technical University 53rd International Scientific Conference: Dedicated to the 150th Anniversary and the 1st Congress of World Engineers and Riga Polytechnical Institute / RTU Alumni: Digest, Latvija, Rīga, Riga: RTU Publishing House, 289.-289. ISBN 9789934103605.

Craik, J. (2005).Uniforms Exposed: From Conformity to Transgression. Oxford; N.Y.

Craik, J. (2001).Why Do Military Uniforms Influence Fashion? Australian Broadcasting Corporation. Military Zone. The Comfort Zone, host Alan Saunders. Sydney. www.abc.net/rn/czone/stories/s245608.html.

Dāboliņa, I., Viļumsone, A., Deksne, S. (2006). NBS ikdienas un svētku uniformu modeļu pilnveidošana. RTU zinātniskie raksti. Materiālzinātne. Tekstila un apģērbu tehnoloģija. Nr.1, 67.-73. ISSN 1691-3132. https://ortus.rtu.lv/science/lv/publications/2628

DeCamargo, C. (n.d.). The Police Uniform: Power, Authority and culture. Retrieved 29.02.2016. Aviable from http://www.internetjournalofcriminology.com/decamargo_the_police_uniform_ijc_oct_2012.pdf

Funkcionālie apģērbi (b.g.). Skatīts 12.06.2016. Pieejams http://www.atci.lv/wp-content/uploads/2013/02/Funkcionalie_apgerbi.pdfhttp://www.atci.lv/

Fussell, P. (2003).Uniforms: Why weare what wewear”. NewYork: HoughtonMifflin

Gelderiņš, E. (2007).Latvijas armijas karavīru ietērps, atšķirības zīmes un noteikumi to nēsāšanai 1918-1940. Rīga: Latvijas Kara muzejs

Hertz, C. (n.d.). The Uniform: As Material, As Symbol, As Negotiated object. Retrieved 10.08.2016. Aviable from http://www.academia.edu/4044048/The_Uniform_As_Material_As_Symbol_As_Negotiated_Object

Krieviņš, I., Krūze, E. (2006). Apģērbu sortimenta strukturālās modelēšanas terminoloģiskie priekšnosacījumi. RTU zinātniskie raksti. 9. Sēj., Materiālzinātne. – 1. Sēj. 123. - 134. https://ortus.rtu.lv/science/lv/publications/10270.

Kristapsone, S. (2008). Zinātniskā pētniecība studiju procesā. Rīga: SIA Biznesa augstskola Turība.

Mārtinsone, K. (2011). Ievads pētniecībā: stratēģijas, dizaini, metodes. R.: RAKA.

Millan, J. (2004). Education Research: Fundamentals for the consumer. Boston, MA: Allyn and Bcon.

Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm formas tērpu un atšķirības zīmju aprakstu, speciālā apģērba, individuālo aizsardzības līdzekļu, ekipējuma un inventāra veidiem un to izsniegšanas normām. MK noteikumi Nr. 137, 10.02.2009. Skatīts 25.03.2016. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=188255

Peoples, S. (2013).Embodying the military: Uniforms Retrieved 10.08.2016.Available from: https://www.academia.edu/20973751/Embodying_the_military_Uniforms

Recomendations concerning charasteristics and faultsin fabrices to beused for clothing (2006). Retrieved 10.08.2016. Aviable from: https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/frantic/stjm/ECLA_suositus_kankaiden_laatuvaatimukset_2006.pdf

Šitvjenkins, I., Viļumsone, A. (2009). Latvijas Republikas Nacionālo bruņoto spēku karavīra individuālās aizsardzības sistēma. RTU zinātniskie raksti. Materiālzinātne. Tekstila un apģērbu tehnoloģija. Nr.4, 68.-76.lpp. ISSN 1691-3132.

Šroma, I., Ziemele, I., Rudzika, S. (2014). Latvian State Revenue Service employees clothing self – assessment in the survey. Material Science. Textile and Clothing Technology. Vol. 9, p.1-10. Available from: https://files.rtu.lv/zdas/publications/19312/pub19312.docx

Terminu un svešvārdu skaidrojošā vārdnīca. (2003). Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisijas Tekstilrūpniecības terminoloģijas apakškomisija, Tilde

Vispārīgo terminu saraksts. (b.g.). Skatīts 22.10.2015. Pieejams http://www.atci.lv/wp-content/uploads/2013/03/Terminu-saraksts.pdf 372_vispaariigo_terminu_1_saraksts.doc/Page 3 of 30
DOI: https://doi.org/10.17770/sie2017vol4.2314

Refbacks

  • There are currently no refbacks.