ADOLESCENTS' SENSE OF COHERENCE VS COPING IN STRESSFUL SITUATIONS. PILOT STUDY

Karol Konaszewski, Wioleta Danilewicz, Tomasz Sosnowski

Abstract


The objective of the article is the answer to the question if the level of the sense of coherence is linked with stress-coping styles in the group of subjects. It was assumed that in the group of youth the sense of coherence would positively correlate with stress-coping strategies based on problem-solving and looking for social contacts, whereas negatively with strategies based on emotion display (Płaczkiewicz, Tucholska 2009).The study was conducted on a group of 149 teenagers of both sexes, aged 14-18 years. The research employed the Life Orientation Questionnaire (SOC-29) by A. Antonovsky and the Coping Inventory for Stressful Situations (CISS) Questionnaire by N.S. Endler and J.D.A Parker. In the group of youth, correlation coefficients indicate a moderate, positive relationship of the sense of coherence and a sense of comprehensibility with a task-focused style. There was also a positive correlation between the general sense of coherence (and three components: a sense of comprehensibility, a sense of manageability and a sense of meaningfulness) and looking for social contacts. Statistically significant correlation coefficients were also obtained between the emotion-focused style and the general sense of coherence and its two components. The  results of this study have important implications. They allow for a better understanding of the sense of coherence that contribute to the stress-coping styles among youth. Future interventions could be based on the strengthening of sense of coherence in analyzed group.

 


Keywords


sense of coherence; youth; adolescents; stress; coping

Full Text:

PDF

References


Antonovsky, A. (1995).Rozwikłanie tajemnicy zdrowia. Warszawa: Fundacja IPN.

Dolińska-Zygmunt, G. (2001). Orientacja salutogenetyczna w problematyce zdrowotnej. Model Antonovsky’ego. In: Dolińska-Zygmunt, G. (Eds.) Podstawy psychologii zdrowia. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Endler, N.S., & Parker, J.D.A. (1994). Assessment of multidimensional coping: Task, emotion and avoidance strategies. Psychological Assessment, 6.

Endler, N.S., & Parker, J.D.A. (1992). Multidimensional assessment of coping: A critical evaluation. Journal of Personality and Social Psychology, 58 (5), p. 844–854.

Kasperek-Zimowska, B., & Chądzyńska, M. (2011). Poczucie koherencji i style radzenia sobie ze stresem wśród rodziców dorosłych dzieci z rozpoznaniem schizofrenii. Psychiatria Polska 45(5), p. 643–652.

Kielar-Turska, M. (2000). Rozwój człowieka w pełnym cyklu życia. In: Strelau, J. (Eds.) Psychologia. Podręcznik akademicki. Tom I, Gdańsk: GWP.

Kosińska-Dec, K., & Jelonkiewicz I. (1997). Poczucie koherencji a style radzenia sobie, Psychologia Wychowawcza, 3, p. 217-224.

Lazarus, R.S., & Folkman, S. (1984). Stress, appraisal and coping, New York: Springer.

Lazarus, R.S. (1986). Paradygmat stresu i radzenia sobie. Nowiny Psychologiczne, 3, p. 2–39.

Lazarus, R.S. (1993). Coping theory and research: Past present and future. Psychosomatic Medicine, 55, s. 234–247.

Oleszkowicz, A. (1993). Przebieg kryzysu adolescencyjnego w aspekcie przezwyciężenia niezgodności między celami a możliwościami jednostki. In: Oleszkowicz, A. (Eds.) Adolescencja. Wybrane aspekty rozwojowe i wychowawcze. Ujęcia teoretyczne i empiryczne weryfikacje, Wrocław: WUW.

Płaczkiewicz, B., & Tucholska, S. (2009). Poczucie koherencji a zachowania zaradcze młodzieży. Studia Psychologica 9.

Rynkiewicz-Andryśkiewicz, M., Andryśkiewicz P., Curyło M., Czernicki J. (2014). Analiza przydatności oceny poziomu poczucia koherencji w chorobach somatycznych i psychicznych. Medical Review, nr 4, p. 365–374.

Terelak, J.F. (1999). Psychologia menedżera. Warszawa: Wydawnictwo Difin.

Worsztynowicz, A. (2013). Coaching a poczucie koherencji. Forum Oświatowe, vol 25, no 2(49).

Woynarowska, B. (2013). Edukacja zdrowotna. Warszawa: PWN.

Zadworna-Cieślak, M., Ogińska-Bulik, N. (2011). Zachowania zdrowotne młodzieży – uwarunkowania podmiotowe i rodzinne. Warszawa: Difin.

Zboralski, K., Gernand, A., Orzechowska A., Talarowska, M., (2010). Poczucie koherencji i strategie rozwiązywania problemów u pacjentów z rozpoznaniem trądziku różowatego i depresji - badania porównawcze. Postępy Dermatologii i Alergologii, T. 27, nr 2, s. 90-95.
DOI: https://doi.org/10.17770/sie2017vol3.2333

Refbacks

  • There are currently no refbacks.