EVALUATION OF CORRUPTION PREVALENCE IN THE CONTEXT OF THE DEVELOPMENT OF THE LATVIAN ECONOMY

Andrejs Vilks

Abstract


The paper analyses some trends in the development of the Latvian economy and the evaluation of the prevalence of corruption, based on the results of different international studies. The initial situation analysis in the field of the economy does not indicate any direct negative correlations as to the scope of economic and financial corruption. Major essential studies on corruption admit that corruption is related to an ineffective, non-transparent public administration system, it facilitates irrational use of public resources, increases the uncontrollable economic segment, decreases the population welfare level, undermines confidence in public institutions, etc. Prevention and combating of corruption, despite the strivings of law enforcement authorities, are considered to be insufficiently effective. In the studies practically no attention is paid to the possible positive elements of corruption, which are hard to be identified. In the paper the author also outlines unconventional aspects of corruption.

Keywords


economic development; corruption; gross domestic product; prevention and combating of corruption

Full Text:

PDF

References


Arhangeļska, J. (2012). Korupcijas izcelsme un to seku ekonomiskie aspekti Latvijā.Rīga, LU.

Balcare, K (2009). Korupcijas cena – sabiedriskais labums. Retrieved from: http://www.lu.lv/zinas/t/574/.

Eiropas Savienība. (2014). ES Pretkorupcijas ziņojums. Eiropas Savienības Ziņotājs COM/2014/038 final.

Houston, D.A. (2007). Can Corruption Ever Improve an Economy. Cato Journal. Vol. 27. № 3.

Kalniņš, V. (2001). Tiesu vara un korupcija. Rīga, Latvijas Ārpolitikas institūts, Sorosa fonds.

Kārkliņa, R. (2006). Korupcija postkomunisma valstīs. Rīga: Valters un Rapa.

Ķezēna, L. (2012). Korupcija ir Latvijas kultūras sastāvdaļa. Retrieved from: http://providus.lv/article/korupcija-ir-latvijas-kulturas-sastavdala.

Latvijas banka.(2015). Latvijas bankas 2015. gada pārskats. Retrieved from: https://www.bank.lv/images/stories/pielikumi/parlatvijasbanku/gada_parskati/LB_GP_2015_lv.pdf (skat. 5.10. 2016.).

Latvijas Republikas Saeima (2016).Deputāti konceptuāli atbalsta 2017.gada valsts budžeta projektu. Retrieved from: http://financenet.tvnet.lv/zinas/632370-deputati_konceptuali_atbalsta_2017gada_valsts_budzeta_projektu.

Latvijas Republikas Saeima (2016). Latvijas Republikas 12.Saeimas rudens sesijas astoņpadsmitā sēde 2016.gada 8.decembrī. Retrieved from: https://www.vestnesis.lv/op/2016/248.2

Līva, E. (2015). Korupcijas izcelsmes un tās seku ekonomiskie aspekti Baltijas valstīs.Rīga, LU.

Pētījums (2016): Korupcija Latvijai var izmaksāt līdz pat pieciem miljardiem eiro gadā. Retrieved from: http://nra.lv/latvija/167797-petijums-korupcija-latvijai-var-izmaksat-lidz-pat-pieciem-miljardiem-eiro-gada.htm.

Stafecka, L. (2007). Politisko korupciju ietekmējošie strukturālie aspekti. Partiju finansēšanas piemērs. Grām.:Alternatīva. Rīga: Latvijas Universitāte.

Statics Times. (2016). List of Countries by Projected GDP. Retrieved from: http://statisticstimes.com/economy/countries-by-projected-gdp.php.

Svensson, J. (2005). Eight Questions about Corruption. Journal of Economic Perspectives. Vol. 19. № 3. P. 19–42.

Transparency International (2016). Corruption Perceptions index 2016. Retrieved from: https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016.

Transparency International (2015). Corruption Perceptions index 2015. Retrieved from: https://www.transparency.org/cpi2015/.

Transparency International (2015). Global Corruption barometer. Retrieved from: https://www.britannica.com/topic/Global-Corruption-Barometer.

Worldbank. (2016). The Rule of Law Index 2016. Retrieved from: http://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index.

Worldbank. (2016). The Worldwide Governance Indicators (WGI) Project. Retrieved from: http://info.worldbank.org/governance/wgi/#home .

Vilks, A., Ķipēna, K. (2000). Korupcija. Rīga, Lietišķās informācijas dienests.
DOI: https://doi.org/10.17770/sie2017vol4.2387

Refbacks

  • There are currently no refbacks.