DRAMA INTERPRETATION OF THE FAIRY TALE THE SNOW QUEEN BY HANS CHRISTIAN ANDERSEN

Olimpia Gogolin, Eugeniusz Szymik

Abstract


The theoretical part introduces the most frequently used drama techniques in early school education of Polish language. The practical part presents drama interpretation of the fairy tale The Snow Queen by Hans Christian Andersen. In the article, drama is introduced as a method that triggers students’ creative expression, which helps them understand the literary text better and ask proper questions.

Keywords


fairy tale; H.Ch. Andersen; drama method; the Polish language early childhood education

Full Text:

PDF

References


Andersen, H.Ch. (1956). Królowa Śniegu. In: Ibidem: Baśnie (pp. 119–­145). Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Bettelheim, B. (1985). Cudowne i pożyteczne: o znaczeniach i wartościach baśni. Vol. 1. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Kosová, B. (2013). Filozofické a globalne súvislostiedukácie. Banská Bystrica: PF UMB.

Kuliczkowska, K., Tylicka B. (Eds.) (1979). Nowy słownik literatury dla dzieci i młodzieży. Warszawa: Wiedza Powszechna.

Laskowska, J. (2007). Rozwój aktywności twórczej dzieci w sferze języka. Kraków: Wydawnictwo Impuls.

Ogłoza, E. (2014). Wokół opowieści Hansa Christiana Andersena. O radości czytania. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Papuzińska, J. (1997). Stare i nowe mity dzieciństwa – od Gerdy i Kaya do „Kukurydzianych dzieci”. In: Hempowicz, M. (Ed.) Andersen – baśń wobec świata. Materiały z sesji literackiej. Gdańsk, 21–22 kwietnia 1995 (pp. 40–45). Gdańsk: Nadbałtyckie Centrum Kultury.

Sowa–Behtane, E. (2015). Młodzież ponowoczesna. Kraków: Akademia Ignatianum/ Wydawnictwo WAM.

Thieme, B. (1988). Metoda dramy na lekcjach języka polskiego. Oświata i Wychowanie, 13, 44–46.

Tuszyńska–Chechłacz, B. (1986). Dzieciństwo jest światem poezji. Rozmowa z Danutą Wawiłow. Wychowanie w Przedszkolu, 6, 335–343.

Tyszkowa, M. (1974). Wychowawcze oddziaływanie literatury pięknej w okresie dzieciństwa i dorastania. Kwartalnik Pedagogiczny, 3, 23–34.
DOI: https://doi.org/10.17770/sie2017vol2.2452

Refbacks

  • There are currently no refbacks.