SOCIAL AND EMOTIONAL COMPETENCIES OF FUTURE PUPILS OF THE 1ST YEAR OF PRIMARY SCHOOL

Aleksandra Kruszewska

Abstract


Despite many works concerning school maturity in Poland, there are only few that focus only on emotional aspects of social behaviours of children who are to start school education. Interest in this issue started increasing when educational authorities announced lowering the age of compulsory education. Majority of available studies concerns evaluation and abilities of children referring to their cognitive possibilities. Although they are very important for the children’s further development, the reasons for success are rather related to emotional and social intelligence. This article presents the research results concerning socio‑emotional competenciesof future pupils of the first year of primary school. Pedagogical observation comprises children from two years remaining at preschool before starting school education. The goal of the study was to present social and emotional state of the 6- and 7-year-old children after cancellation of, so called, “six-year-olds law”.

Keywords


social and emotional competencies of children; concepts of school readiness and school maturity; interpersonal skills; school age

Full Text:

PDF

References


Albrecht, K. (2007). Inteligencja społeczna. Nowa nauka sukcesu. Gliwice: Wydawnictwo Sensu.

Argyle, M. (1999). Psychologia stosunków międzyludzkich. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Aronson, E., Wilson, T.D., Akert, R.M. (2008). Psychologia społeczna. Serce i umysł. Poznań: Zyski S-ka Wydawnictwo.

Freinet, C. (1976). Gawędy Mateusza. [in:] O szkołę ludową. Pisma wybrane. Wybór i opracowanie - A. Lewin, H. Semenowicz (Eds.). Wrocław, Warszawa, Kraków: Wydawnictwo Ossolineum

Goleman, D. (2007). Inteligencja społeczna. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.

Goleman, D. (1997). Inteligencja emocjonalna. Poznań: Media Rodzina.

Goleman, D. (1999). Inteligencja emocjonalna w praktyce. Poznań: Media Rodzina.

Janowski, A. (ed.), (1980). Elementy metodologii badań pedagogicznych. Warszawa: Instytut Badań Pedagogicznych Ministerstwa Oświaty i Wychowania.

Korczak, J. (1998). Jak kochać dziecko. Warszawa: Wydawnictwo Jacek Santorski & Co.

Łosiak, W. (2007). Psychologia emocji. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Nazaruk, S. (2016). Kompetencje komunikacyjne dziecka niezbędne do podjęcia nauki w szkole podstawowej w świetle wyników nauczycielskiej diagnozy. [in:] Komunikacja w kształceniu i wychowaniu. W. Kudyba, M. Pulit (Eds.). Nowy Sącz: Wydawca: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu.

Nazaruk, S. (2017). Możliwości zastosowania socjoterapii w procesie wspomagania rozwoju dziecka – przykłady praktyczne z wybranych przedszkoli. [in:] Klim-Klimaszewska, A., Fijałkowska-Mroczek, A. (Eds.), Edukacja bez granic dzieci, młodzieży i dorosłych. Siedlce: Wydawca AKKA.

Piaget, J. (1967). Rozwój ocen moralnych. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Pilch, T. Bauman T. (2010). Zasady badań pedagogicznych: strategie ilościowe i jakościowe, Kraków: Wydawnictwo Akademickie ŻAK.

Reykowski, J. (1980). Szkice z teorii osobowości, Warszawa: Wydawnictwo Wiedza Powszechna.

Reykowski, J., Kochańska, G. (1980). Szkice z teorii osobowości. Warszawa: Wydawnictwo Wiedza Powszechna.

Sendyk, M. (2001). Klasa szkolna jako miejsce doświadczeń społecznych uczniów. Warszawa: Edukacja. Studia. Badania. Innowacje 2001 no. 2.

Shapiro, L.E. (1999). Jak wychować dziecko o wysokim EQ? Warszawa: Wydawnictwo Prószyńskii S-ka.
DOI: https://doi.org/10.17770/sie2018vol1.3088

Refbacks

  • There are currently no refbacks.