SOCIAL WORK IN SCHOOL EDUCATION

Aleksandra Siedlaczek-Szwed, Agata Jałowiecka-Frania

Abstract


This work comments on issues connected with an aspect to include tasks from widely perceived social work into the activity of school. School, by fulfilling certain social tasks, consolidates characteristics which are significant for workplaces, as well as social institutions, e.g. children’s homes, community centres, social units. Thus, for a student, school is some kind of mind training department. The time spend at educational facility forces, apart from didactical activities, insurance that children in care will get a possibility to relax, play or to provide safe development, then by defined part of a day the school replaces a family. Didactical functions, character and social education of school are equal and mutually connected. By understanding social work within categories of support in gaining abilities of self functioning within society, it will be then an activity which includes various behaviours and attitudes which drive to equip a client with necessary strength or means which are crucial for individual development and proper social functioning.

Keywords


child protection system; child welfare system; functions of social work; social change; social development; social work

Full Text:

PDF

References


Chrzanowska, I. (2009). Wstęp do wydania polskiego. In: Werning, R., Lütje-Klose, B. (Eds.) Pedagogika trudności w uczeniu się, translation Magdalena Wojdak-Piątkowska (pp. 9-14). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

DuBois, B. &Miley, K.K. (1996). Praca socjalna. Zawód, który dodaje sił, vol. 2, translation Krzysztof Czekaj. Warszawa: Wydawnictwo „Interart”.

Global Definition of Social Work. Retrieved from http://ifsw.org/get-involved/global-definition-of-social-work (access: 30thJune 2017)

Godlewska, J.& Jaroszewska, E. (2007). Edukacja, wiedza i umiejętności; szkolnictwo, polityka edukacyjna i poradnictwo. In: Firlit-Fesnak, G., Szylko-Skoczny, M. (Eds.) Polityka społeczna. Podręcznik akademicki (pp. 249-261). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Indigenous peoples Background Indigenous Peoples and Human Rights. Retrieved from http://ifsw.org/policies/indigenous-peoples(access: 30thJune 2017)

Jeruszka, U. (2003). Uczenie (się) – rozwijanie umiejętności – praca (w perspektywie rozwoju GOW i procesów integracyjnych). In: Balcerzak-Paradowska, B. (Eds.) Praca i polityka społeczna wobec wyzwań integracji (pp. 114-126). Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.

Kromolicka, B. (2002). Praca socjalna w szkole istotnym ogniwem współczesnych kierunków w opiece nad dzieckiem. In: Wenta, K. (Eds.) Diagnoza i ewaluacja w reformie edukacyjnej, joint publication (pp. 290-296). Szczecin: Wydawnictwo „Kwadra”.

Łuczak, B. (2000). Niepowodzenia w nauce. Przyczyny – skutki – zapobieganie. Poznań: Oficyna Wydawnicza G&P.

Marynowicz-Hetka, E. (2007). Pedagogika społeczna. Podręcznik akademicki, vol. 1. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Materne, J. (1999). Pedagogika socjalna – systematyzacja zagadnień i pojęć. Szczecin: Wydawnictwo „Mater”.

Olubiński, A. (2007). Praca socjalno-opiekuńcza i pedagogika społeczna. In: Marynowicz-Hetka, E. (Eds.) Pedagogika społeczna. Debata. Podręcznik akademicki, vol. 2 (pp. 254-268). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Sander, A. (2005). Szkoła jako miejsce aktywności pracy socjalnej. In: Kromolicka, B. (Eds.) Praca socjalna w organizacjach pozarządowych. Z problemów działania i kształcenia (pp. 333-338). Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit”.

Siedlaczek-Szwed, A. & Jałowiecka-Frania, A. (2016). Rozwój komunikacji językowej a środowiska wychowawcze. In: Karpuszenko, E. & Marzec, A. (Eds.) Człowiek wobec rzeczywistości społecznej XXI wieku (pp. 63-76). Częstochowa: Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.

Skidmore, R.A.& Thackeray, M.G. (1996). Wprowadzenie do pracy socjalnej, translation Tadeusz Stanek. Warszawa: Wydawnictwo „Interart”.

Spratt, T. &Higgins, K. (2005). Prawne regulacje opieki nad dzieckiem i praktyka pracy socjalnej w Irlandii Północnej. In: Iwaniec, D., Szmagalski, J. (Eds.) Zaburzenia rozwojowe dzieci krzywdzonych emocjonalnie (pp. 57-70). Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
DOI: https://doi.org/10.17770/sie2018vol1.3103

Refbacks

  • There are currently no refbacks.