THE CONCEPT, MODEL AND HISTORY OF HEALTH PROMOTING SCHOOL IN POLAND

Agnieszka Leszcz-Krysiak

Abstract


The article presents historical development of the Health Promoting School project in Poland and mentions some events crucial for development of this project. Moreover, the focus on the issue mentioned in the topic is driven by a concern to introduce the concept, strategy and model of Health Promoting School and to indicate how important for the health of society is development and practical implementation of the abovementioned project.

The concept of health promoting school is based on the general principles of health promotion. There is no one generally accepted definition of such a school. It is defined as a place where all members of school community undertake common activities to improve their health and well-being by means of changing their health behaviors and creating healthy physical and social environment as well as encourage other people in their environment, in particular parents, to undertake similar activities.

 


Keywords


health education; health promotion; health promoting school

Full Text:

PDF

References


Keirle, K. & Thomas, M. (2000). The influence of school health education programmes on the knowledge and behaviour of school children towards nutrition and health. Research in Science & Technological Education, Nov 2000, Vol. 18 Issue 2, 154.

Kulik, T. B., Szymczuk, W. (2001). Wybrane czynniki zagrożenia zdrowia (Studium socjologiczne). Medycyna Rodzinna, 14, 10.

Leszcz-Krysiak, A. (2017). Edukacja zdrowotna najmłodszych dzieci w kontekście nowej podstawy programowej. In: Orientacje i przedsięwzięcia w edukacji przedszkolnej i szkolnej. A. Klim-Klimaszewska, A. Podhajecka, A. Fijalkowska-Mroczek (Eds.) Siedlce: AKKA.

Nazaruk, S. (2017). Wprowadzanie dziecka w świat wartości a rola literatury dziecięcej –

przykłady z praktyki [Introducing the pre-scholler into the world of values and the role of children's literature - examples of pedagogical practice]. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, (12)3,175-185. (in Polish).

Shurcke, M. & de Paz Nievies, C. (2011). The impact of health and health behaviours on educational outcomes in high-income countries: a review of the evidence, Copenhagen, WHO Regional Office for Europe. Downloaded from http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/134671/e94805.pdf?ua=1

Słońska, Z. (1999). Rola promocji zdrowia w rozwoju edukacji zdrowotnej. Promcja Zdrowia. Nauki Społeczne i Medycyna, 17, 16.

Słońska, Z. & Misiuna, M. (1993). Promocja zdrowia. Słownik podstawowych terminów, Warszawa: Instytut Kardiologii. Zakład Promocji Zdrowia.

Stewart Burgher, M., Barnekow Rasmussen, V. & Rivett, D. (2000). The European Network of Health Promoting Schools, Kailow Tryk.

Storn, E. J. (1985). School-based health research funded by the National Heart, Lung, and Blood Institute, Journal of School Health, 55, 168-174.

Tannahill, A. (1990). Health education and health promotion: plannig for the 1990. Health Education Journal, 49.

Williams, T. (1988). Szkolne wychowanie zdrowotne w Europie. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne 7‑8, 195‑197.

Woynarowska, B. (Ed.) (2016). Szkoła Promująca Zdrowie, Poradnik dla szkół i osób wspierających ich działania w zakresie promocji zdrowia, Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Woynarowska, B. (Ed.) (2000). Zdrowie i szkoła, Warszawa: PZWL.

Woynarowska-Sołdan, M. (2016). Ewaluacja wyników projektu promocji zdrowia pracowników szkół promujących zdrowie, Medycyna Pracy, Vol. 67, 2. 187–200.
DOI: https://doi.org/10.17770/sie2018vol1.3130

Refbacks

  • There are currently no refbacks.