THE SENSE OF EMPOWERMENT AMONG PARENTS OF CHILDREN WITH AUTISM

Anna Banasiak

Abstract


The aim of this study was to examine the level of a sense of empowerment among mothers and fathers of children with autism. The relationship between a sense of empowerment and socio-demographic variables characterising the respondents including the parents was also analysed. Among the participants, there were 74 parents of autistic children (39 mothers, 35 fathers), 77 parents of children with Down syndrome (40 mothers, 37 fathers) as well as 80 parents of typically developing children (40 mothers, 40 fathers). Two statistical tools, namely the non-parametric Mann-Whitney U test and Kruskal-Wallis test, were employed in this study. The results show a higher level of a sense of empowerment when it comes to the evaluation of own knowledge and competences in mothers of autistic children than in mothers of children with Down syndrome, contrary to fathers of autistic children whose level of a sense of empowerment is lower within the said scope compared with fathers of children with Down syndrome.

Keywords


autism; Down syndrome; parents; sense of empowerment

Full Text:

PDF

References


American Psychiatric Association (APA) (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (ed. 5). Washington DC: Author.

Banasiak, A. (2013a). Stres rodzicielski ojców dzieci z autyzmem, In J. Garbula, A. Zakrzewska, W: Sawczak (ed.) Świat rodziny. Perspektywa interdyscyplinarna wobec wyzwań i zagrożeń (pp. 78-94). Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.

Banasiak, A. (2013). Znaczenie grup wsparcia w adaptacji rodziców dzieci z autyzmem. Pedagogika rodziny, 3 (4), pp. 129 – 141.

Banasiak, A. (2016). Demografia a poziom doświadczanego stresu matek dzieci z zaburzeniami rozwoju, Prace Naukowe Akademii im Jana Długosza w Częstochowie, Pedagogika, vol. XXV, no. 2, 245-264.

Benson, P.R. (2006). The inpast of child symptom severity on depressed mood among parents of children with ASD: The mediating role of stress proliferation. Journal of Autism and Developmental Disorders, 36, 685-695.

Bishop, S.L., Richler, J., Cain, A. C., & Lord, C. (2007). Predictors of perceived negative impact in mothers of children with autism spectrum disorder. American Journal on Mental Retardation, 112, 450-461.

Carr, J. (2005). Families of 30-35 year olds with Down`s syndrome. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, 18, 75-84.

Fleischmann, A. (2004). Narratives published on the internet by parents of children with autism: What do they reveal and why is it important? Focus on Autism and Other Developmental Disabilities, 19, 35-43.

Fombonne, E., Marcin, C., Manero, A. C., Bruno, R., Diaz, C., Villalobos, M., Ramsay, K., & Nealy, B. (2016). Prevalence of autism spectrum disorders in Guanajuato, Mexico: the Leon survey. Journal of Autism and Developmental Disorders, 46, 1669-1685. https://doi.org/10.1007/s10803-016-2696-6.

Gałkowski, T. (1995). Dziecko autystyczne w środowisku rodzinnym i szkolnym. Warszawa: Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne.

Gray, D.E. (2002). Ten years on: a longitudinal study of families of children with autism. Journal of Intellectual & Developmental Disability, 27, 215-222.

Gray, D. E. (2006). Coping over time: the parents of children with autism. Journal of Intellectual Disability Research, 50, 970-976.

Koren, P., DeChillo, N. I., & Friesen, B. (1992). Measuring empowerment in families whose children have emotional disabilities: A brief questionnaire. Rehabilitation Psychology, 37, 305-321.

Kwaśniewska, G. (2010). Rodzina z dzieckiem z niepełnosprawnością w procesie wczesnej interwencji – kontekst teoretyczny. In: Z. Żyta (ed.), Rodzina osób z niepełnosprawnością intelektualną wobec wyzwań współczesności (pp. 25-41). Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne Akapit.

Pisula, E. (1998). Psychologiczne problemy rodziców dzieci z zaburzeniami rozwoju. Warszawa: Wydawnictwo UW.

Pisula, E. (2005). Poczucie siły u matek dzieci z autyzmem. In: D. Marzec, A. Banasiak (ed.), Dziecko z autyzmem. Rozważania teoretyczne, doniesienia z badań (pp. 121-127). Częstochowa: Wydawnictwo AJD w Częstochowie.

Pisula, E. (2009). Samotność wśród najbliższych. Interakcje dzieci z autyzmem z rodzicami. Czasopismo Psychologiczne, 15, 295-304.

Pisula, E., & Kossakowski, Z. (2010). Sense of coherence and coping with stress among mothers and fathers of children with autism. Autism Dev Disord, 10.10007, 10803-010-1001-3.

Pisula, E., & Mazur, A. (2006). Stopień nasilenia autyzmu u dziecka a percepcja i poczucie umocnienia u matek. In: T. Gałkowski i E. Pisula (ed.), Psychologia rehabilitacyjna. Wybrane zagadnienia (pp. 185-201). Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN.

Pottie, C.G., & Ingram, K.M. (2008). Daily stress, coping and well-being in parents of children with autism. A multilevel modeling approach. Journal of Family Psychology, 22, 855-864.

Sakaguchi, M., & Buppu, S. (2007). Structure of stressors in mothers of preschool children with autism. Japanese Journal of Special Education, 45, 127-136.

Singh, N.N., Curtis, J., Ellis, C.R., Nicholson, M.W., Villani, T.M., & Wechsler, H.A. (1995). Psychometric analysis of the Family Empowerment Scale. Journal of Emotional and Behavioral Disorders, 3, 85-91.

Smrokowska-Reichmann, A. (1999). Przywrócę ci siły. Koncepcja empowerment w pracy socjalnej. Wspólne Tematy, 4, 22-34.

Tobing, L.E., & Glenwick, D.S. (2006). Predictors and moderators of psychological distress in mothers of children with pervasive developmental disorders. Journal of Family Social Work, 10, 1-22.

Wachtel, K., & Carter, A.S. (2008). Reaction to diagnosis and parenting styles among mothers of young children with ASDs. Autism: The International Journal of Research and Practice, 12, 575-594.

Weiss, M. J. (2002). Hardiness and social support as predictors of stress in mothers of typical children, children with autism, and children with mental retardation. Autism, 6, 115-130.

World Health Organization (WHO) (2002). The ICD-10 classification of mental and behavioural disorders: Diagnostic criteria for research. Geneva, Switzerland: Author.

Vasilewa, N. (2010). Problemy wspierania dzieci z autyzmem i ich rodzin w Bułgarii. In: Z. Żyta (ed.), Rodzina osób z niepełnosprawnością intelektualną wobec wyzwań współczesności (pp. 111-122). Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne Akapit.
DOI: https://doi.org/10.17770/sie2018vol1.3286

Refbacks

  • There are currently no refbacks.