DIFFICULTIES IN VERBAL AND NON-VERBAL COMMUNICATION IN AUTISM

Katarzyna Renata Burzawa

Abstract


The ability to establish contact with other people and communicate with them influences the child's further development. Having the ability to communicate verbally and non-verbally plays an important role in life of every person and is decisive in the process of building social relationships with other people.

Disorders in the field of communication, speech development and the formation of the language system are one of the main symptoms of autism. In children with autistic disorders speech development is very diverse, even if they can speak, they have huge problems with understanding of the meaning of communication and establishing relationships.

The aim of this article is to present the difficulties in verbal and non-verbal communication in autism, which are based on so-called triad of autistic disorders.


Keywords


autism; communication; triad of autistic disorders

Full Text:

PDF

References


Baron – Cohen, S., & Bolton, P. (1999). Autyzm fakty, (pp. 51-57), Kraków, Krajowe Towarzystwo Autyzmu.

Błeszyński, J. (2011). Autyzm a niepełnosprawność intelektualna i opóźnienie w rozwoju, (pp. 630-097), Gdańsk, Wydawnictwo Harmonia.

Bobkowicz – Lenartowska, L., (2005), Autyzm dziecięcy zagadnienia diagnozy i terapii, (pp. 510-063) Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls.

Cieszyńska, J. (2011). Wczesna Diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych, (p. 232), Kraków, Wydawnictwo Omega Stage Systems – Jędrzej Cieszyński.

Frith, U. (2008). Autyzm wyjaśnienie tajemnicy, (p. 149), Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Gałkowski, T., & Jastrzębowska, G. (Eds.) (2014). Logopedia – Pytania i odpowiedzi, Tom 2, (pp. 269 – 271), Opole, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.

Jaklewicz, H. (1993). Autyzm wczesnodziecięcy – diagnoza, przebieg, leczenie, (p. 32), Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo psychologiczne.

Kaczmarek, L. (1977). Nasze dziecko uczy się mówić, (pp. 52 – 53), Lublin, Wydawnictwo Lubelskie.

Pisula, E. (2010). Autyzm – przyczyny, symptomy, terapia, (pp. 10 – 69), Gdańsk, Wydawnictwo Harmonia.

Różalska, R., Koronowska, K., & Kondracka, E. (2001). Wspomaganie komunikacji w zespole Retta (RS). In:. Gołakowski T., & Kossewska J., (Eds.), Autyzm wyzwaniem naszych czasów, (p. 124) Kraków, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej.

Winczura, B., (Ed.) (2017). Emocje Dzieci i młodzieży z trudnościami w rozwoju i zachowaniu, (pp. 33- 34, 252), Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls.

Winczura, B. (2016). Dziecko z autyzmem. Terapia deficytów poznawczych a teoria umysłu, (pp. 20 – 39), Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls.
DOI: https://doi.org/10.17770/sie2018vol1.3330

Refbacks

  • There are currently no refbacks.