Social Network Types Among Polish Senior Citizens and Perception of the Quality of Their Lives

Agnieszka Kozerska

Abstract


The objective of this paper is to establish social network typologies of Polish elderly people based on empirical data. Moreover, the aim is to determine the frequency of occurrence of particular network types in Poland and examine the association between the distinguished social network types and older people’s perceptions of the quality of their lives. The analysis was conducted using data collected in 2013 and is available on www.diagnoza.com. The data concerns 9673 Polish senior citizens. The cluster analysis was used to form groups of people participating in the analysis. The following three types of social networks among Polish seniors were identified: “diverse”, “family and friends” as well as “restricted”. The restricted type constitutes the most numerous group but it is characterized by the lowest level of well-being. However, the elderly belonging to the diverse network are found to be the most satisfied with the quality of their lives.


Keywords


informal learning of seniors; senior citizens; social networks

Full Text:

PDF

References


Adams, R.G., Blieszner, R. (1995). Aging well with friends and family. American Behavioral Scientist, 39(2), 209-224.

Alesina, A., Giuliano, P. (2010). The power of family. Journal of Economic Growth, 15, 93–125.

Cacioppo, J.T., Fowler, J.H., Christakis, N.A. (2009). Alone in the crown: The structure and spread of loneliness in the large social Network. Journal of Personality and Social Psychology, 97, 977-991.

Cheng, S.-T., Lee, C.T.L., Chan, A.C.M., Leung, E.M.F., Lee, J.-J. (2009). Social networks types and subjective well-being in Chinese older adults. Journal of Gerontology: Psychological Sciences, 64, 713-722.

Czapiński, J., Panek, T. (Eds.). (2011). Diagnoza społeczna 2011. Warunki i jakość życia Polaków. Warszawa.

Dominguez, S., Arford, T. (2010). It is all about who you know: Social capital and health in low-income communities. Health Sociology Review, 19, 114-129.

Doubova, S.V., Perez-Cuevas, R., Espinosa-Alarcon, P., Flores-Hernandez, S. (2010). Social networks types and functional dependency in older adults in Mexico. BMC Public Health, 27(10), 104.

Dzięgielewska, M. (2006). Aktywność społeczna i edukacyjna w fazie starości. In: Szatur-Jaworska, B., Błędowski, P., Dzięgielewska, M. (Eds.), Podstawy gerontologii społecznej (pp. 161-181). Warszawa.

Fiori, K.L., Antonucci, T.C., Cortina, K.S. (2006). Social network typologies and mental health among older adults. Journal of Gerontology, 61B(1), 25-32.

Garcia, E. L., Banegas, J. R., Perez-Regadera, A. G., Cabrera, R., Rodriguez-Artalejo, F. (2005). Social network and health-related quality of life in older adults: A population-based study in Spain. Quality of Life Research, 14, 511–520.

Grotowska-Leder, J. (2008). Sieci społeczne seniorów mieszkających w rejonach niezurbanizowanych w perspektywie teoretycznej i empirycznej. In: Kowaleski, J.T. , Szukalski, P. (Eds.) Pomyślne starzenie się w perspektywie nauk o pracy i polityce społecznej (pp.129-131). Łódź. Downloaded from:

http://dspace.uni.lodz.pl/xmlui/bitstream/handle/11089/3611/Grotowska-Leder.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Growiec, K. (2009). Związek pomiędzy sieciami społecznymi a zaufaniem społecznym – mechanizm wzajemnego wzmacniania?. Psychologia Społeczna, 1-2(10), 55-66.

Illeris, K. (2006). Trzy wymiary uczenia się. Poznawcze, emocjonalne i społeczne ramy współczesnej teorii uczenia się. Wrocław.

Kargul, J. (2005). Obszary pozaformalnej i nieformalnej edukacji dorosłych. Wrocław.

Kääriäinen, J., Lehtonen, H. (2006). The variety of social capital in welfare state regimes – A comparative study of 21 countries. European Societies, 8 (1), 27–57.

Kozerska, A. (2013). Obiektywne środowisko edukacyjne seniorów w Polsce. Edukacja Dorosłych, 2(69), 47-58.

Kozerska, A. (2014). Selected elements of the learning culture at Universities of Third Age in Poland. Journal of Educational Sciences, 1, 31-46.

Litwin, H. (2001). Social network type and morale in old age. The Gerontologist, 41, 516-524.

Litwin, H., Stoeckel, K.J. (2013). Confidant networks types and well-being among older Europeans. The Gerontologist, 54(5), 762-772.

Litwin, H., Shiovitz-Ezra, S. (2010). Social Network type and subjective well-being in a national sample of older Americans. The Gerontologist, 51(3), 379-388.

Łukaszewski, W. (1986). Szanse rozwoju osobowości. Warszawa.

Napora, E. (2014). Wsparcie społeczne dziadków, czyli kto i z czego jest zadowolony. Częstochowski Biuletyn Oświatowy, 4, 54-56.

Omyła –Rudzka, M. (2012). Sposoby spędzania czasu na emeryturze. Raport CBOS. Warszawa. Downloaded from

http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2012/K_106_12.PDF

Wenger, G.C. (1991). A network typology. From theory to practice. Journal of Aging Studies, 5 (2), 147- 162.

Wenger, E. (1998). Communities of practice: Learning, meaning, and identity. Cambridge.
DOI: https://doi.org/10.17770/sie2015vol4.340

Refbacks

  • There are currently no refbacks.