CHILD NURSE IMAGE FOR CHILDREN, THEIR PARENTS, PRE-SCHOOL TEACHERS AND NURSING STUDENTS

Sandra Ivanova

Abstract


The article analyzes the literature on the historical aspect of the process of formation of the nursing specialty. The professional activity of nurses in modern care system is updated. An empirical study covers the criteria and indicators of the image of a nursing son. The content of the practical study reveals the ratings, vision, judgments about the duties of the nurses, their implementation, and their visual image for the children of children, their parents, preschool educational institutions and nursing school curriculum students.

Keywords


Nurse; Child nurse; image; preschool teacher; parents; students

Full Text:

PDF

References


Akmens, J. (1934). Ģimenes un skolas loma veselības aizsardzībā un sociālā apgādībā. Žēlsirdīgā māsa, Nr.3, 5.lpp.

Akmens, J. (1929). Māsas loma Sarkanā Krusta darbā. Žēlsirdīgā māsa, Nr.4, 2-3.lpp.

Birznieks, M. (1938). Skola mātēm un zīdaiņiem. Žēlsirdīgā māsa, Nr.1, 26.lpp.

Kalniņa, I. (1999). Rokasgrāmata sabiedrības veselības māsām. Medicīnas profesionālās izglītības centrs.

Latvijas Republikas Ārstniecības likums. https://likumi.lv/ta/id/44108

Lauva, E. (1939). Veselības kopšanas punkta māsa kā audzinātāja. Žēlsirdīgā māsa, Nr. 3-4, 28.lpp.

Seymer, L. (1935). Vēsturisks pārskats par žēlsirdīgo māsu profesiju. Žēlsirdīgā māsa, Nr.1, 6-7.lpp.

Māsas profesijas standarts. www.niid.lv/files/prof_standartu_registrs/Masa.pdf

Priede, Kalniņa, Z. (1998). Māsas prakse pamatota teorijā. – Heritage Printing / Graphic Milwaukee, WI USA, 29.lpp.

Rupenheite, M. (2010). Izdales materiāls. Māszinību teoriju un aprūpes procesa pielietojums bērnu aprūpē.

Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2011.-2017.gadam. Ministru kabineta 2011. gada 5. oktobra rīkojums Nr. 504, 84.lpp.

Starptautiskā žēlsirdīgo māsu kongresā, Parīzē – Briselē, 1933.g., pieejamie lēmumi (1934). Žēlsirdīgā māsa, Nr.4, 35.lpp.

Šiliņa, M., Dupure, I. (2009). Pacientu izglītošana – māsas kompetence. Rīga: Nacionālais apgāds, 107 lpp.

Veilands, M. (1936). Latvijas Sarkanā Krusta žēlsirdīgā māsa un sociālais darbs. Žēlsirdīgā māsa, Nr.3, 11.lpp.
DOI: https://doi.org/10.17770/sie2018vol1.3411

Refbacks

  • There are currently no refbacks.