COGNITIVE ACTIVITY IN THE RESPECT OF QEEG RESEARCH - PRESENTATION OF LABORATORY TESTS

Tomasz Prauzner, Małgorzata Prauzner, Kacper Prauzner, Paweł Ptak

Abstract


The article presents the methodology of laboratory tests carried out in the Laboratory of Experimental Research Biofeedback of the Jan Dlugosz University in Czestochowa (Poland) regarding the evaluation of education effectiveness by registering brain wave activity using electroencephalographic research (EEG method). The research results indicate that, depending on the form of the computer program visualization, a change in the activity of SMR, Beta1, Beta2 and Gamma waves was observed. The results are presented in the form of graphs and 2D brain activity images using the equipment Mitsar EEG 202 and WinEEG software

Keywords


teaching; effectiveness of education; modern teaching aids; cognitive process; EEG

Full Text:

PDF

References


Duch, W. (2007). Umysł, świadomości i działania twórcze. Katedra Informatyki Stosowanej, UMK, Toruń, www.kognitywistyka.net

Gerrig, R., & Zimbardo, P., G. (2008). Psychologia i Życie. Warszawa: WN PWN.

Kozielska, M. (2012). Rola technologii informacyjnych w akademickim kształceniu technicznym. Kraków: XXII Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe „CZŁOWIEK - MEDIA - EDUKACJA”.

Nęcka, E., Orzechowski, J., & Szymura, B. (2006). Psychologia poznawcza. Warszawa: WN PWN.

Prauzner, T. (2013). Information Technology in Contemporary Education – Individuals’ Researche. American Journal of Educational Research, 2013, Vol. 1, No. 10, 430-435.

Prauzner, T. (2017). The effectiveness of school education - featured implications considerations. Society. Integration. Education, Proceedings of the International Scientific Conference. Volume III, May 26th-27th 2017, Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, Latvia, 558-564.

Ptak, P. (2015). Application of DasyLab in Teaching Electrical Engineering. Society, Integration, Education. Proceedings of the International Scientific Conference. Volume IV, May 22nd-23rd 2015. Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, Latvia.

Ptak, P. (2016). Application of software packages in research and didactics. Society, Integration, Education. Proceedings of the International Scientific Conference. Volume II, May 27th-28th, 2016. Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, Latvia.

Prauzner, T. (2015). Analysis of the results of the pedagogical research and EEG in the aspect of effective modern teaching aids in the technical education. Society. Integration. Education, Proceedings of the International Scientific Conference. Volume IV, May 22th-23th 2015, Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, Latvia, 480-489.

Prauzner, T. (2018a). Cognitive mechanisms in the didactics of technical vocational subjects in the light of research on bioelectrical brain activity. Society. Integration. Education Proceedings of the International Scientific Conference. Volume I, May 25th-26th, Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, Latvia, 454-463.

Prauzner, T. (2016). Neurodydaktyczne implikacje dla organizacji procesu kształcenia technicznego, Edukacja – Technika – Informatyka, Kwartalnik Naukowy NR 2/16/2016, 190-196.

Prauzner, T., Prauzner, M., & Prauzner, K. (2018b). Ocena aktywności poznawczej w ujęciu aktualnych badań QEEG, Edukacja – Technika – Informatyka, Kwartalnik Naukowy NR 3/25/2018, 133-138.

Roberts, A. (1985). Neurobiofeedback. American Psychologist, 40(8), 938-941.

Wójcik, J. (2018). Nauki o mózgu, Retrieved from: http://www.kognitywistyka.net/mozg.html

Thompson, M., & Thompson, L. (2003). The Neurofeedback Book: An Introduction to Basic Concepts in Applied Psychophysiology. Wheat Ridge, The Association for Applied Psychophysiology and Biofeedback.
DOI: https://doi.org/10.17770/sie2019vol5.3682

Refbacks

  • There are currently no refbacks.