SOCIAL SUPPORT AND DECLARED AGGRESSIVE BEHAVIOUR AMONG YOUNG PEOPLE

Anna Lawnik, Brygida Krucińska

Abstract


Aggression is a behaviour seeking to defuse anger or displeasure on people or things. It is an offensive, enemy, and aggressive attitude toward someone.

The purpose of the study is to analyse the relationship between perceived social support and aggressive behaviour of students of secondary schools. Field (quantitative) research was conducted among students of third and fourth grades of secondary schools.To collect the data the following research tools were used: Aggression Questionnaire by A. Buss and M. Perry (Amity version), Interpersonal Social Support Scale (Scale ISEL College 48 Version), Author’s questionnaire.

The study showed statistically significant correlation for belonging to clusters and sex of respondents, their place of residence and membership in organized social groups.

High social support affects low aggressiveness of youth in all subscales: (A- anger, PA- physical aggression, VA- verbal aggression, H - hostility)

The highest aggressiveness in the form of A- anger, PA- physical aggression and VA - verbal aggression -  is characteristic of people with an average level of social support.

The highest-H hostility is characteristic of responders with the lowest social support.

 


Keywords


aggression; social support; young people

Full Text:

PDF

References


Adamowski, T, Piotrowski, P, & Trizna, M. (2009). Ocena częstotliwości i rodzajuagresji u pacjentów hospitalizowanych z powodu zachowań agresywnych. Psychiatria Polska, XLIII (6), 739-750.

Buss, A. H., & Perry, M. (1992). The Aggression Questionnaire. Journal of Personality and Social Psychology, 63 (3), 452-459.

Hemphill, S.A., Kotevski, A., & Herrenkohl, T. (2010). Pubertal stage and the

prevalence of violence and social relational aggression. Pediatrics, 126(2), s. 298–305.

Hornowska, E., & Brzezińska, A. (2007). Uczniowie jako ofiary i świadkowie agresji. Dzieci i młodzież wobec agresji i przemocy (147-163). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Hunter, S.C., James, M. E., & Boyle, J.M,E. (2004). Help seeking amongst child and adolescent victims of peer-aggression and bullying: The influence of school-stage, gender, victimisation, appraisal, and emotion. British Journal of Educational Psychology, 74, 375-390.

Jelonkiewicz, I., & Kosińska – Dec, K. (2007). Spostrzegane wsparcie a występowanie stresu rodzinnego wśród młodzieży (Kto i jak pomaga młodzieży w stresie). Kwartalnik Pedagogiczny, 52(4), 171-193. Jianghong, L, (2004). Concept analysis: Aggression. Issues In Mental Health Nursing, 25(7), s. 693-714.

Kurpas, D., Piotrowski, P., & Marciniak, D. (2014). Wsparcie społeczne a wybrane wskaźniki stanu zdrowia pacjentów podstawowej opieki zdrowotnej. Psychiatria Polska, 48(5), 941-960.

Małkowska, A., & Woynarowska, B. (2004). Postrzeganie przez uczniów gimnazjów wsparcia społecznego a występowanie zachowań ryzykownych. Edukacja, 3, 36-47.

Moffitt, T.E., Caspi, A., & Rutter, M. (2001). Sex differences in antisocial behavior: Conduct disorder, delinquency, and violence in the Dunedin Longitudinal Study. Cambridge University Press.

Okoń, W. (2001). Nowy Słownik Pedagogiczny, Wydawnictwo Akademicki Żak, Warszawa.

Poraj, G. (2009). Rodzinne uwarunkowania zachowań agresywnych u młodzieży wychowującej się w środowisku wiejskim i miejskim. In Rostowska T, red. Psychologia rodziny: małżeństwo i rodzina wobec współczesnych wyzwań. Wydawnictwo Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa, 251-274.

Pospiszyl, I. (2008). Patologie społeczne. Państwowe Wydawnictwo Naukowe PWN,Warszawa, 110-111.

Strykowska, J. (2012). Młodzieżowy świat agresywnych emocji i myśli. Hygeia Public Health, 47(3), 324-329.

Szymczak, M, (1993). Słownik języka polskiego T.1. Państwowe Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 17.

Tłuczek – Tadla, E. (2013). Zaangażowanie społeczne młodzieży jako sposób przeciwdziałania przemocy i agresji. In K. Barłóg, E. Tłuczek-Tadla, Agresja i przemoc. Współczesne konteksty i wyzwania, s. 193-209. Dyskurs Pedagogiczny tom 6,J arosław: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. Ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu.

Wilczek – Rużyczka, E., Perek, M., & Pałetko, A. (2007). Uwarunkowania psychospołeczne agresji u młodzieży licealnej. Zdrowie Publiczne, 117(2), 153-159.

Williams, S.T., Conger, K.J.A., & Blozis, S.A. (20070). The Development of Interpersonal Aggression During Adolescence: The Importance of Parents, Siblings, and Family Economics. Child Development, 78 (5), 1526-1542.

Vetulani, J. (2013). Neurochemia impulsywności i agresji. Psychiatria Polska, XLVII (1), 103 - 115.

Zadworna – Cieślak, M., & Ogińska – Bulik, N. (2011). Zachowania zdrowotne młodzieży - uwarunkowania podmiotowe i rodzinne. Wydawnictwo Difin, Warszawa, s. 73.
DOI: https://doi.org/10.17770/sie2019vol3.3719

Refbacks

  • There are currently no refbacks.