PSYCHOLOGICAL HELP IN LATVIA – REGULATORY FRAMEWORK

Rolands Bortaščenoks, Baiba Purvlīce, Kristīne Mārtinsone, Elmārs Rancāns, Ivans Jānis Mihailovs, Anda Ķīvīte – Urtāne

Abstract


The field of psychological help in Latvia is undergoing significant changes that require reviewing past practices and professional activities. The term “psychological help” is used quite widely in Latvian regulation, not revealing the semantic difference from other terms as psychological treatment, psychological care, psychological support or psychological aid. The purpose of this article is to find out how the term "psychological help" is used in the regulatory documents of Latvia. The method of qualitative thematic analysis was used to analyse terminology use in selected documents (n115). As a result five topics describing psychological help were identified and defined in the regulatory documents of Latvia: “Professional diversity of psychological help providers”, “Indicators for professional help”, “Targets of professional help”, “Beneficiaries of psychological help”, “Methods of professional help”. The term psychological help in Latvian regulatory documents is revealed in a fragmentary and non-systematic way, which contributes to the confusion of terminological diffusion and boundaries of professional competences.

 


Keywords


psychological aid; psychological care; psychological help; psychological support; psychological treatment; thematic analysis

Full Text:

PDF

References


American Psychological Association. APA Dictionary of Psychology. Retrieved from https://dictionary.apa.org

Andersson, G., & Cuijpers, P. (2009). ‘Psychological treatment’ as an umbrella term for evidence-based psychotherapies? AU - Andersson, Gerhard. Nordic Psychology, 61(2), 4-15. Retrieved from https://doi.org/10.1027/1901-2276.61.2.4. doi:10.1027/1901-2276.61.2.4

Barlow, D. H. (2006). Psychotherapy and psychological treatments: The future. Clinical Psychology-Science and Practice, 13(3), 216-220. Retrieved from ://WOS:000240150700004. doi:10.1111/j.1468-2850.2006.00027.x

Barlow, D. H., Bullis, J. R., Comer, J. S., & Ametaj, A. A. (2013). Evidence-Based Psychological Treatments: An Update and a Way Forward. In S. NolenHoeksema (Ed.), Annual Review of Clinical Psychology, Vol 9 (Vol. 9, pp. 1-27). Palo Alto: Annual Reviews.

Bite, I., Mārtinsone, K., & Sudraba, V. (2016). Priekšvārds. In I. Bite, K. Mārtinsone, & V. Sudraba (Eds.), Konsultēšanas un psihoterapijas teorija un prakse (pp. 15-21). Rīga: Apgāds Zvaigzne ABC.

Bortaščenoks, R., Millere, I., & Mārtinsone, K. (2018, 22.-23.03.). Līdzestības jēdziena lietošana medicīniskajās publikācijās latviešu valodā un Latvijas normatīvajos aktos. Paper presented at the Rīgas Stradiņa universitātes zinātniskā konference, Rīga, Latvija.

Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3(2), 77-101. Retrieved from https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1191/1478088706qp063oa. doi:10.1191/1478088706qp063oa

Braun, V., Clarke, V., Cooper, H., Camic, P. M., Long, D. L., Panter, A. T., . . . Sher, K. J. (2012). APA handbook of research methods in psychology, Vol. 2. Research designs: Quantitative, qualitative, neuropsychological, and biological (pp. 57–71) (Vol. null).

Dāvidsone, G., Bortaščenoks, R., & Koļesņiokova, J. (2018). Psihologu profesijas būtība, profesionālās darbības raksturojums. In K. Mārtinsone & B. Girgensone (Eds.), Psihologu profesionālā darbība Latvijā: saturs, organizācija, regulējums. Psihologu likuma komentāri. (pp. 42-50). Rīga: Tiesu namu aģentūra.

Mārtinsone, K., Mihailovs, I. J., & Girgensone, B. (2018). Priekšvārds. In K. Mārtinsone & B. Girgensone (Eds.), Psihologu profesionālā darbība Latvijā: saturs, organizācija, regulējums. Psihologu likuma komentāri. (pp. 6). Rīgā: Tiesu nama aģentūra.

Purvlīce, B., Mārtinsone, K., Pipere, A., & Bortaščenoks, R. (2018). Psiholoģiskās palīdzības profesionāļu grupu identitāte: lieteratūras pārskats. 1, 229-239.

Rancāns, E., Buģins, J., & Taube, M. (2014). Mental Health Challenges and Opportunities in Latvia. Retrieved from http://www.phil.gu.se/sffp/reports/29.%20Rancans,%20Bugins%20&%20Taube.pdf

Taube, M., & Damberga, I. (2009). Pašnāvības Latvijā - situācija, perspektīvas, risinājumi, ziņojums par situāciju. Retrieved from

https://spkc.gov.lv/upload/Petijumi%20un%20zinojumi/Sabiedribas%20veselibas%20petijumi/pasnavibas_latvija_situacijas_perspektivas_risinajumi_2009.pdf

Tērauds, E., Latvijas Psihiatru asociācija, & Latvijas Psihosomatiskās medicīnas un psihoterapijas asociācija. (2015). Depresijas diagnostikas un ārstēšanas vadlīnijas (3. izdevums ed.). Rīga: Latvijas Psihiatru asociācija.

World Health Organization. (2013a). Investing in mental health: evidence for action. Retrieved from http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/87232/9789241564618_eng.pdf?sequence=1

World Health Organization. (2013b). The European Mental Health Action Plan 2013–2020. Retrieved from http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0020/280604/WHO-Europe-Mental-Health-Acion-Plan-2013-2020.pdf

World Health Organization. (2014). Mental health: a state of well-being. Retrieved from https://www.who.int/features/factfiles/mental_health/en/

World Health Organization. (2016). Preventing Depression In the WHO European Region. Retrieved from http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/325947/New-Preventing-depression.pdf?ua=1

World Health Organization. (2017). Improving access to and appropriate use of medicines for mental disorders. Retrieved from http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/254794/1/9789241511421-eng.pdf?ua=1)

World Health Organization. (2018). mhGAP operations manual: mental health Gap Action Programme (mhGAP). Retrieved from http://www.who.int/iris/handle/10665/275386

World Health Organization, & War Trauma Foundation and World Vision International. (2011). Psychological first aid: Guide for field workers. Retrieved from http://www.who.int/iris/handle/10665/44615.
DOI: https://doi.org/10.17770/sie2019vol7.3806

Refbacks

  • There are currently no refbacks.