SOME ASPECTS OF THE PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL SUPPORT FOR THE ADAPTATION OF FUTURE TEACHERS

Alla Sokolova, Olga Matvieieva, Anna Korchagina

Abstract


The article is devoted to the study of some aspects of psychological and pedagogical support for the adaptation of future teachers. Objective: to determine the impact of the proposed strategies of psychological and pedagogical support on the ability of students to adapt. The “Adaptability” (Multilevel Personality Questionnaire) questionnaire by A. Maklakov and S. Chermianin was used in the study to diagnose students of the 1st-6th years of bachelor’s and master’s degree programs of higher education at the faculty of arts of a pedagogical higher education establishment. The results of the introduction of strategies of psycho-pedagogical support showed that students grow their ability to regulate their interaction with the environment, that there is an increase in social contacts, social activity and self-esteem. It has been proven that the introduction of the proposed strategies of pedagogical support at the faculty of the arts of a pedagogical higher education establishment has a direct impact on the ability of students to adapt.

 


Keywords


adaptability; future teachers of musical art; pedagogical support

Full Text:

PDF

References


Бардиер, Г., Ромазан, И. & Чередникова, Т. (1993). Психологическое сопровождение естественного развития младших школьников. СПб.: Дорваль.

Бех, І. (2004). Психологічний супровід особистісно зорієнтованого виховання. Початкова школа, 3, 3-6.

Білик, О. (2017). Соціально-педагогічний супровід соціалізації іноземних студентів: досвід практичної реалізації в освітньо-культурному середовищі вищого навчального закладу. Scientific Journal «ScienceRise: Pedagogical Education», 4(12), 30-37.

Бітянова, М. (2007). Психолог у школі: зміст діяльності й технології. Київ: Главник.

Василькова, О.І, Родигіна, І. & Гринчук М.І. (2006). Система соціального і психолого-педагогічного супроводу дітей пільгових категорій. Донецьк: ДонІППО «Витоки».

Виселко, А.Д. (2017). Психолого-педагогічний супровід адаптації іноземних студентів. Вісник університету імені Альфреда Нобеля. Педагогічні науки, 2 (14), 69-73.

Гончаренко, С. У. (1997). Український педагогічний словник. Київ: Либідь.

Єрьоменко, О. А. (2016). Психолого-педагогічний супровід студентів з особливими потребами у вищих навчальних закладах. Актуальні питання гуманітарних наук, 15, 313-320.

Маркова, С.А. (2002). О вопросах про профессионализм педагога. Воспитание и обучение детей с нарушениями развития, I, 3-5.

Райгородский Д.Я. (ред.) (2001). Практическая психодиагностика. Методики и тесты. Самара: Изд. Дом БАХРАХ-М.

Меднікова, Г.І. (2015). Становлення особистісної зрілості студентів. Харків: «Диса плюс».

Міщенко, Н. І. (2012). Соціально-педагогічний супровід особистісно-професійного розвитку майбутніх фахівців засобами студентської субкультури. Соціальна педагогіка, 2, 78-84.

Павлова, О. Г. (2017). Психолого-педагогічний супровід як умова професійної мотивації майбутніх учителів початкових класів. Педагогічні науки, LXXX. (1),180-184.

Савчин М. В. (2012). Психологічний супровід розвитку особистості студента з обмеженими можливостями. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 1. Доступно: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadps_2012_1_41.

Скрипник, Н. І. (2014). Педагогічний супровід як умова формування суб'єктної позиції майбутніх фахівців. Проблеми підготовки сучасного вчителя, 10 (2), 186-192. Доступно: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ppsv_2014_10(2)__30

Таланчук, П.М., Кольченко, К.О. & Нікуліна, Г.Ф. (2013). Супровід навчання студентів з особливими потребами в інтегрованому освітньому середовищі. Київ: Соцінформ.

Яременко, В. & Сліпушко О. (ред.). (2008). Новий тлумачний словник української мови. Київ: АКОНІТ.
DOI: https://doi.org/10.17770/sie2019vol1.3917

Refbacks

  • There are currently no refbacks.