Children and Adolescents in Virtual Space: Girls' and Boys' Behaviour and Attitude to Parental Control

Renata Geležiniene, Rita Melene, Asta Vaitkevičiene

Abstract


The article deals with the problem of children’s and adolescents’ activity in virtual space and parental control with regard to this activity. The question is raised what children and adolescents are most often doing in virtual space, for what goals they are using it; it is analysed whether there are any principal differences between boys’ and girls’ activities in virtual space.  It is also disclosed how parents control children’s and adolescents’ online activities, how children perceive this control and what teachers think about this. The article reveals peculiarities of boys’ and girls’ activity in virtual space, peculiarities of teachers’ and children’s, adolescents’ attitude to parental control with regard to virtual space.

 


Keywords


adolescents; children; educators; parents; virtual space

Full Text:

PDF

References


Brazdeikis, V. (2003). Pedagogo kompetencija, informacinių ir komunikacinių technologijų diegimas švietime. Informacijos mokslai, 26, 29–34.

Dagienė, V. (2003). Informacinių technologijų taikymo švietime, konceptualusis pagrindimas. Informacijos mokslai, 25 (pp.127–133).

Giles, G., Price, I. A. (2008). Adolescent computer use: Approach, avoidance, and parental control. Australian Journal of Psychology, Vol. 60, No. 2, 63–71.

Yu, M., Yuen, A. H. K, Park, J. (2012). Students’ computer use at home: a study on family environment and parental influence. Research and Practice in Technology Enhanced Learning, Vol. 7, No. 1, 3– 23.

Laurutis, V., Gumuliaus, A., Šaparnytė, E. (2003). Informacinių ir komunikacinių technologijų integravimo švietimo sistemoje tendencijos nuolatinio mokymosi kontekste. Pedagogika, 69, 112–121.

Li, X., Li, D., Newman, J. (2013). Parental Behavioral and Psychological Control and Problematic Internet Use Among Chinese Adolescents: The Mediating Role of Self-Control. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking. Volume 16, No 6, 442–47.

Markauskaitė, L., Dagienė, V. (2001). Informacinių ir komunikacinių technologijų diegimo Lietuvos švietime strategijos teorinis pagrindimas. Socialiniai mokslai 1 (27), 29–39.

Masiliauskienė, E. (2009). Vaikų kompiuterinės kultūros sklaidos sąlygos namų aplinkoje: kompiuterio svarba vaikui ir jo dalyvavimas kompiuterinėje veikloje. Jaunųjų mokslininkų darbai. No 2, 167–173)

Przybyła-Basista, H., Kołodziej, A. (2014). Parental Monitoring of the Internet Activity of Young Children and Preadolescents . The New Educational Review. Vol. 35, No. 2, 315-325.
DOI: https://doi.org/10.17770/sie2015vol4.400

Refbacks

  • There are currently no refbacks.