RIDING AS A SPORT OF TERAPEUTIC NATURE NARRATIVE STUDY

Katarzyna Renata Burzawa

Abstract


The healing effects of horse riding have been known for a long time. These qualities were already recognized in ancient times - Hippocrates believed that riding a horse stimulates the functioning of the body, while Socrates noticed its impact on the exercise of the body and senses. In turn, Avicenna considered horse riding to be an excellent exercise for the body. In the sixteenth century, doctors confirmed the beneficial effects of horse riding, considering it useful for health. In 1750, Francisco Fuller mentioned horse riding in the first study of sports medicine, noticing its impact on the state of mind and human body (Bednarczyk 2015). The horse played a huge role in human life, and the nature of this relationship has changed over the years. The subject of the article focuses on the equestrian sport, which therapeutic effect takes place through the constant dialogue between the rider and the horse. This relationship is manifested in a special relationship of man and animal, which has an emotional character. The phenomenon of this interaction was presented in the Amazon narrative, which through riding and communing with these animals, has found a new dimension of life. The research was embedded in qualitative orientation, which allowed to understand a fragment of the narrator's reality and her experience of everyday life.

 


Keywords


horse; horsemanship; therapy

Full Text:

PDF

References


Aronson, E. (1997). Psychologia społeczna: serce i umysł, Zysk i S-ka, Poznań.

Bednarczyk, M. (2015). Hipoterapia jako forma rehabilitacji i wsparcia włączania społecznego osób niepełnosprawnych. In Student niepełnosprawny. Szkice i rozprawy, 15(8),

Firkowska – Mankiewicz, A. (2002). Intelligence and success In life, Warszawa, Wydawnictwo IFiS PAN.

Flick, U. (2010). Niezbędnik badacza, Państwowe Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Forman, A. & Niederwieser, S. (2002). Lecznicza moc zwierząt, Warszawa, 12 – 15.

Grobelny, J. (1997). Specyfika rekreacyjnej jazdy konnej, w: Sport dla wszystkich – wybrane dyscypliny, red. T. Wolański, J. Lisowska, PTNKF, Warszawa.

Gudkowa, S. (2012). Wywiad w badaniach jakościowych.In D. Jemielniak (Red.), Badania jakościowe. Metody i narzędzia, Tom 2, PWN, Warszawa , s. 119.

Herzig, M. (2009). Motywacja wewnetrzna. Konie i Rumaki, (09), 72-75.

Jeczeń, W. (2009). Jeździectwo nie tylko dla jeździectwa.In LIDER Promocja Zdrowia, Kultura Zdrowotna i Fizyczna, 4, Wydawnictwo: Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego i Instytut Kardiologii, Warszawa, s. 5.

Łojek, J., & Łojek, A. (2015). Człowiek i koń–próba równoważenia interesów. Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria, (2).

Pruchniewicz, W. (2003). Akademia jeździecka, Wydawnictwo CHABER PR, Warszawa.

Rubacha, K. (2008). Metodologia badań nad edukacją, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.

Sawaryn, D. (2008). Właściwości konia i mechanizm oddziaływania terapeutycznego. In Fizjoterapia, 16, 1. 110.

Strauβ, I. (2012). Hipoterapia. Fizjoterapia na koniu i przy koniu, Kraków.

Strumińska, A. (2003). Psychopedagogiczne aspekty hipoterapii dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 16 – 18.

Walulik, A. (2017). Pedagodzy – młodzi badacze w przestrzeni podmiotowości, partycypacji i synergii. In Ciechowska M., Szymańska M., Wybrane metody jakościowe w badaniach pedagogicznych, Kraków, 13.
DOI: https://doi.org/10.17770/sie2020vol6.4882

Refbacks

  • There are currently no refbacks.