INTERACTIONS BETWEEN PUPILS WITH SEVERE MULTIPLE DISABILITY AND TEACHERS

Jiří Kantor, Libuše Ludíková, Miluše Hutyrová, Pavel Svoboda

Abstract


The paper presents a study (mostly of a quality design) aimed at the teacher-pupil interaction performed at the Institute of Special Education Studies, Palacky University in Olomouc. The data was collected by semi-structured interviews, observation of the educational process and a questionnaire survey. Open, axial and selective coding as well as logic analysis of the responses was used for the data analyses. A synthesis of various data as well as various theoretical backgrounds led to the development of a model for the description of the relationship between the teacher and the pupil with severe mental, physical and communicational disability. The paper includes a description of the categories of this model and their process-based classification into inputs, course and outputs.

Keywords


communication; education; interaction; multiple disability

Full Text:

PDF

References


Allodi, M. (2008). Goals and values in school. In Social Psychology of Education. 2008 (13), pp. 207-235.

Bruscia, K. (1998). The Dynamics of Music Psychotherapy. (1st ed.). Gilsum: Barcelona Publishers.

Hrebeňárová, L. (2012). Vzdelávanie žiakov s ťažkým a hlbokým mentálnym postihnutím na Slovensku. In: Pančocha, K. et al. Životní dráha jedince v inkluzivním prostředí. (1st ed.). Brno: Masarykova univerzita.

Chráska, M. (2007). Metody pedagogického výzkumu. Základy kvantitativního výzkumu. (1st ed.). Praha: Grada.

Kantor, J. – Urbanovská, E. (in press). Communication in Students with Severe Cerebral Palsy. In Journal of Exceptional People. 2014, 1 (4).

Michalík, J. et al. (2012) Pohledy na inkluzivní vzdělávání zdravotně postižených. (1st ed.)

Pesso, A. – Pesso-Boyden, D. – Vrtbovská, D. (2009). Úvod do Pesso Boyden System Psychomotor. (1st ed.). Praha: Scan.

Průcha, J. (2009). Moderní pedagogika. (4st ed.). Praha: Portál.

Rogers, C. (2014). Způsob bytí. (4st ed.). Praha: Portál.

Strauss, A. – Corbinová, J. (1999). Základy kvalitativního výzkumu: postupy a techniky metody zakotvené teorie. (1st ed.). Boskovice: Albert.

Valenta, M. & Michalík, J. – Lečbych, M. (2012). Mentální postižení v pedagogickém, psychologickém a sociálně-právním kontextu. (1st ed.). Praha: Grada.
DOI: https://doi.org/10.17770/sie2014vol3.701

Refbacks

  • There are currently no refbacks.