THE LIFE QUALITY OF FAMILIES WITH A MEMBER WITH A MENTAL DISABILITY

Zdenka Kozakova

Abstract


This paper focuses on the quality of life of a family taking care of a mentally disabled member. In order to be able to provide families taking care of a disabled member with high-quality special-education care and support, it is at first necessary to learn about their needs in as complex a way as possible. This paper presents a selected summary of the results of a survey carried out by means of a questionnaire and a standardized questionnaire SEIQoL, in order to compare the quality of life of parents taking care of a mentally disabled child/children and the quality of life of parents taking care of a child/children without mental disability, and thus to ascertain those areas that would be desirable for further focus in the future.

Keywords


family; mental disability; quality of life; questionnaire; standardized questionnaire SEIQoL

Full Text:

PDF

References


Dušková, L., Svobodová, L. (2006). Co to je kvalita života. Dvořáková, Z. a kol. Svět práce a kvalita života: vliv změn světa práce na kvalitu života: výzkumný projekt v rámci programu Moderní společnost a její proměny. Praha: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, p. 18-21.

Dvořáková, Z., Dušková, L. (2006). Kvalita života a sociologie. Dvořáková, Z. et al. Svět práce a kvalita života: vliv změn světa práce na kvalitu života: výzkumný projekt v rámci programu Moderní společnost a její proměny. Praha: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, p. 23-24.

Kozáková, Z. (2013). Special Education of Persons with Mental Disabilities. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 117 p.

Křivohlavý, J. (2002). Psychologie nemoci. Praha: Grada Publishing, 198 p.

Křivohlavý, J. (2001). Psychologie zdraví. Praha: Portál, 279 p.

Michalík, J. [online]. Děti se zdravotním postižením [19. 1. 2014]. Dostupné na World Wide Web: ˂http://www.sancedetem.cz/cs/hledam-pomoc/deti-se-zdravotnim-postizenim.shtml˃

Michalík, J., Valent, M. (2008). Výzkum stresujících a resilientních faktorů a tendencí osob pečujících o člena rodiny se zdravotním postižením na území hlavního města Prahy. Titzl, B., et al. Speciální pedagogika: časopis pro teorii a speciální praxi speciální pedagogiky. Praha: Univerzita Karlova, y. 18, vol. 2, p. 149-169.

Prokešová, M. (2008). Volný čas z hlediska kvality života. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 68 p.

Vaďurová, H., Mühlpachr, P. (2005). Kvalita života: teoretická a metodologická východiska. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 143 p.
DOI: https://doi.org/10.17770/sie2014vol3.704

Refbacks

  • There are currently no refbacks.