THE EDUCATION OF STUDENTS WITH AUTISM SPECTRUM DISORERS FROM THE TEACHER ` S VIEWPOINT – A CZECH / POLISH COMPARATIVE STUDY AT THE SECONDARY EDUCATION LEVEL

Eva Urbanovská, Jiří Kantor, Michal Růžička

Abstract


ASD are a widely discussed and topical area in the forefront of the interest of professionals from a number of scientific fields. The following paper approaches the issue from the viewpoint of special education and focuses on the area of educating students with autism spectrum disorders at the secondary education level. The topic was addressed under a quantitative investigation undertaken at Czech and Polish schools. The paper presents a part of the results obtained from the investigation. We focus special attention to the issue of raising awareness on the part of secondary school teachers. Further factors will be outlined, such as: factors determining instruction, factors evaluated as the most demanding by teachers while working with students with ASD and action proposed to optimise vocational training of students with ASD.

Keywords


Autism spectrum disorders (ASD); awareness; behaviour; communication; education; individual approach; secondary education level

Full Text:

PDF

References


Adreon, D., Stella, J. (2001) Transition to Middle and High School: Increasing the Success of Students with Asperger Syndrome. Intervention in School & Clinic (roč. 36, č. 5), s. 266-271.

Camarena, P. M., Sarigiani, P. A. (2009) Postsecondary Educational Aspirations of High-Functioning Adolescents With Autism Spectrum Disorders and Their Parents. Focus on Autism & Other Developmental Disabilities. [cit. 2012-02-01]. Dostupné z: http://web.ebscohost.com/ehost/detail?vid=2&hid=17&sid=4e4b4160-49c4-45f0-93fd-95bd064b07f8%40sessionmgr10&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#db=a9h&AN=39773772 .

Čadilová, V., Žampachová, Z. (2007). Specifika výchovy, vzdělávání a celoživotní podpory lidí s Aspergerovým syndromem. Praha: IPPP.

Gajdzica, Z. (2008). Wspólne i swoiste zagadnienia edukacji i rehabilitacji osób z upośledzeniem umysłowym. Sosnowiec: Oficyna Wydawnicza „Humanitas”.

Graetz, J.E., Spampinato, K. (2008). Asperger's Syndrome and the Voyage Through High School: Not the Final Frontier. Journal of College Admission. č. 198, s. 19-24.

Haney, M. R. (2012). After school care for children on the Autism spectrum. Journal of Child and Family Studies. vol. 21, iss. 3, pp. 466-473.

Hendricks, D. R., Wehman, P. (2009). Transition From School to Adulthood for Youth With Autism Spectrum Disorders: Review and Recommendations. Focus on Autism & Other Developmental Disabilities. [cit. 2012-02-01]. Dostupné z: http://web.ebscohost.com/ehost/detail?vid=2&hid=17&sid=146c3b12-301a-404c-bdf6-dbaf4abb91ca%40sessionmgr10&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#db=a9h&AN=39773769.

Howlin, P. (2009). Autismus u dospívajících a dospělých: Cesta k soběstačnosti. Praha: Portál.

Kurth, J., Mastergeorge, A. M. (2010). Individual Education Plan Goals and Services for Adolescents With Autism: Impact of Age and Educational Setting. Journal of Special Education [cit. 2012-02-01]. Dostupné z : http://web.ebscohost.com/ehost/detail?vid=2&hid=24&sid=08fbddb8-bdbc-43ca-bc8b-2091df73af99%40sessionmgr13&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#db=a9h&AN=54368136 .

Muller, E., Schuler. A., Burton, B.A., Yates, G. B. (2003). Meeting the vocational support needs of individuals with Asperger Syndrome and other autism spectrum disabilities. Journal of Vocational Rehabilitation. roč. 18, č. 3, s. 163-175.

Robinson, K.A., Smith, V. (2010). A Specific Vocational Training Program for an Adolescent with Autism. Developmental Disabilities Bulletin. roč. 38, 1/2, s. 93-109.

Thorová, K. (2006). Poruchy autistického spektra. Praha: Portál.

Tobias, A. (2009). Supporting students with autistic spectrum disorder (ASD) at secondary school: a parent and student perspective. Educational Psychology in Practice. roč. 25, č. 2, s. 151-165.

Urbanovská, E. (2013). Profesní příprava a pracovní uplatnění jedinců s PAS. Unpublished doctoral dissertation, University of Palacky, Czech Republic.

Valenti, M. et al. (2010). Intensive intervention for children and adolescents with autism in a community setting in Italy: a single-group longitudinal study. Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health [cit. 2012-02-01]. Dostupné z http://web.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=2&hid=17&sid=d62ebce5-f0ea-46d4-bf44-6379156b5d92%40sessionmgr11.

Vyhláška 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních ve znění vyhlášky 116/2011 Sb. Právní informační systém CODEXIS.

Vyhláška 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných ve znění vyhlášky 147/2011 Sb. Právní informační systém CODEXIS.

Vyhláška 147/2011 Sb. Právní system CODEXIS.

Wlazlo, M. (2009). The situation of people with autism in zachodniopomorskie region of Poland - Final Report 2008. We make a difference. Szczenin: Krajowe Towarzystwo autyzmu.

Wyczesany, J. (2002). Pedagogika upośledzonych umysłowo. Kraków: Impuls.

Zákon 561/ 2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ve znění zákona 472/2011 Sb. Právní informační systém CODEXIS.




DOI: https://doi.org/10.17770/sie2014vol3.724

Refbacks

  • There are currently no refbacks.