Kaupuzs, Aivars, Rezeknes AugstskolaISSN: 2256-0629