Ramanauskaitė, Alicija, King Mindaugas Vocational Training Center, LithuaniaISSN: 2256-0629