Gil, Alina, Jan Długosz University in Częstochowa, PolandISSN: 2256-0629