Khilya, Anna, Vinnytsia State Pedagogical University named after Mykhailo Kotsiubynsky, UkraineISSN: 2256-0629