Lapienienė, Audronė, Vytautas Magnus University, LithuaniaISSN: 2256-0629