Bakota, Daniel, Jan Długosz University, Częstochowa, PolandISSN: 2256-0629