Savchuk, Dmytro, Chernivtsi National University named after Yuriy Fedkovych, UkraineISSN: 2256-0629