Chimicz, Dorota, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, PolandISSN: 2256-0629