Leonova, Elena V., Tsiolkovskiy Kaluga State University, Russian FederationISSN: 2256-0629