Startek, Ewelina, Akademia Ignatianum w Krakowie, PolandISSN: 2256-0629