Voitelieva, Galyna, Glukhivskiy National Pedagogical University, UkraineISSN: 2256-0629