Kvasnytsya, Irina, Khmelnytskyi National University, UkraineISSN: 2256-0629