Vasylchuk, Iryna, Kryvyi Rih Economic Institute of Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, UkraineISSN: 2256-0629