Juszczyk-Rygallo, Joanna, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Nauk Społecznych (Poland); Jan Dlugosz University in Czestochowa, Faculty of Social Sciences, PolandISSN: 2256-0629