Nagody-Mrozowicz, Kazimierz, Akademia Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu, PolandISSN: 2256-0629