Smirnovas, Kestutis, Sports club „Audra“ of Sakiai, LithuaniaISSN: 2256-0629