Lokhvytska, Liubov, Hryhorii Skovoroda University in Pereiaslav</strong>, UkraineISSN: 2256-0629