Goba, Liva, liva.goba@rsu.lv, LatviaISSN: 2256-0629