Golovina, Lyubov, Pskov state University, Russian FederationISSN: 2256-0629