Shykyrynska, Oleksandra, Vinnytsia Mykhailo Kotsiubynsky State Pedagogical University, UkraineISSN: 2256-0629