Buravsky, Olexandr, Zhytomyr Ivan Franko State University, UkraineISSN: 2256-0629