Shcholokova, Olga, Dragomanov National Pedagogical University, UkraineISSN: 2256-0629